Apel przed wyborami

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi prosimy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o świadome zaangażowanie się w to ważne i kluczowe dla naszego narodu wydarzenie, czy to poprzez bycie członkiem komisji, mężem zaufania, czy też przez szturm modlitewny, do którego zaproszeni są wszyscy, nawet ci, którzy nie mogą jeszcze głosować.

Zachęcamy do odpowiedzialnego wyboru kandydatów, kierując się katolicką nauką społeczną i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Ojczyzny.

Przypominamy też o możliwości zapoznania się z głosowaniami posłów i senatorów z terenu poszczególnych diecezji nad ustawami dotyczącymi kwestii moralnych. Głosowania znajdziemy min. na stronie www.ak.org.pl.

We wszystkich naszych działaniach na rzecz dobra prośmy o opiekę i wstawiennictwo Niepokalaną Jutrzenkę Wolności, Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego oraz wszystkich świętych Patronów naszej Ojczyzny.

Mirka i Marek Chmielewiczowie

Centralna Diakonia Społeczna