Biskupi o Ruchu Światło-Życie

logo_KEP.001Na zakończenie zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został wydany – jak zawsze – komunikat. Punkt 4. komunikatu dotyczy Ruchu Światło-Życie:

4. Konferencja dokonała wyboru nowego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. Został nim ks. Marek Sędek, kapłan diecezji warszawsko-praskiej. Równocześnie Biskupi dziękują dotychczasowemu moderatorowi, ks. Adamowi Wodarczykowi, mianowanemu biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej, który przez 8 lat ofiarnie służył Ruchowi. Konferencja wyraża nadzieję, że Ruch Światło-Życie, działając w wewnętrznej jedności, nadal będzie prowadził i wspierał dzieło nowej ewangelizacji młodzieży i rodzin.

Komentarz

O sprawach personalnych zazwyczaj nie pisze się w komunikatach z zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski. Punkt 4. komunikatu jest więc z jednej strony świadectwem ogromnego znaczenia, jakie polscy biskupi przywiązują do Ruchu Światło-Życie, z drugiej zaś strony konkretnym wezwaniem dla jego członków.

Krzysztof Jankowiak