Pocztowe aliasy funkcyjne na poziomie diecezji oraz skróty nazw diecezji

Skróty do wykorzystania przy zakładaniu aliasów

DJ Diakonia Jedności
DMR Diakonia Moderacji
DFD Diakonia Formacji Diakonii
DSW Diakonia Świadectwa
DS Diakonia Słowa
DKS Diakonia Komunikowania Społecznego
DSM Diakonia Środków Materialnych
DOR Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
DW Diakonia Wyzwolenia
DMS Diakonia Miłosierdzia
DE Diakonia Ewangelizacji
DD Diakonia Deuterokatechumenatu
DM Diakonia Modlitwy
DL Diakonia Liturgiczna
DMUZ Diakonia Muzyczna
DWR Diakonia Wspólnoty Rodzinnej
DWL Diakonia Wspólnoty Lokalnej
DN Diakonia Narodu
DZ Diakonia Życia
MD Moderator Diecezjalny
KM Kolegium Moderatorów
PDDK Para Diecezjalna Domowego Kościoła
MDDK Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
konta Odpowiedzialny/a z diecezji za zakładanie kont
Archidiecezja białostocka bi
Diecezja bielsko-żywiecka bz
Diecezja bydgoska by
Archidiecezja częstochowska cz
Diecezja drohiczyńska dr
Diecezja elbl±ska el
Diecezja ełcka elk
Archidiecezja gdańska gd
Diecezja gliwicka gl
Archidiecezja gnieĽnieńska gn
Diecezja kaliska kl
Archidiecezja katowicka ka
Diecezja kielecka kc
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska kk
Archidiecezja krakowska kr
Diecezja legnicka leg
Archidiecezja lubelska lub
Diecezja łomżyńska lo
Diecezja łowicka lw
Archidiecezja łódzka ld
Diecezja opolska opl
Diecezja pelplińska pe
Diecezja płocka pl
Archidiecezja poznańska pzn
Archidiecezja przemyska pr
Diecezja radomska rd
Diecezja rzeszowska rz
Diecezja sandomierska snd
Diecezja siedlecka sd
Diecezja sosnowiecka so
Archidiecezja szczecińsko-kamieńska sk
diecezja świdnicka sw
Diecezja tarnowska ta
Diecezja toruńska to
Archidiecezja warmińska wm
Archidiecezja warszawska wa
Diecezja warszawsko-praska wp
Diecezja włocławska wl
Archidiecezja wrocławska wr
Diecezja zamojsko-lubaczowska zl
Diecezja zielonogórsko-gorzowska zg