Fotografowanie podczas liturgii

  1. Dokumenty
    • Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii (1994 r.); {Wskazania KEP}
    • Komentarz do „Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”; {Komentarz}
  2. Materiały pomocnicze
    • „Fotograf i kamerzysta w czasie sprawowania liturgii”, red. ks. E. Stencel, Wydawnictwo Bernardinum, 2007
    • Prezentacja z ORDKS2015