Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego 2017

Zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w oazowe media, a w szczególności zaproszenie kierujemy do odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne.
Poprzednie spotkania pokazały jak jest ono niezwykle cenne i potrzebne. Pojawiło się wiele inspiracji, ujawniły się też nowe talenty.

Już teraz cieszymy się na wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń i nowe inspiracje, na dzielenie smutków i mnożenie radości, na podejmowanie odpowiedzialności za bieżące i przyszłe dzieła komunikowania.

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

www.oaza.pl/cdks

Miejsce: Warszawa-Choszczówka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego
Termin: 10 marca 2017 -> 17:00 – 12 marca 2017 -> 14:00
Koszt: około 120 zł za osobę. Można przyjechać z dziećmi.

Zgłoszenia: http://www.oaza.pl/cdks/ankiety/ojdks/ankieta.php

Termin zgłoszeń: 27 lutego 2017

Szczegółowe informacje o dojeździe i wszelkie dodatkowe będą udzielane po zapisach.