cze
06
2019
--

Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako miejsce ewangelizacji i zauważa, że działania podejmowane w świecie wirtualnym są tak samo ważne jak działania prowadzone w świecie rzeczywistym.
W trakcie realizowania własnej formacji diakonijnej dostrzegliśmy, że wiele poruszanych przez nas tematów może pomóc w pogłębieniu rozumienia treści np. drogowskazu Nowa Kultura czy spotkań dotyczących świadectwa, ascezy, stylu życia. Z tego powodu przygotowaliśmy kilka propozycji scenariuszy dotykających tematów, które warto poruszyć.
Są to materiały studyjne. Mamy świadomość, że na pewno są niedoskonałe. Prosimy o wszelkie uwagi i propozycje dotyczące innych materiałów.
Zapraszamy także do dzielenia się własnymi pomysłami i materiałami.
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego
redakcja@ oaza.pl
cdks@oaza.pl
(more…)

Napisane przez wbajdecki w kategorii: Materiały formacyjne,Wolni i wyzwalający |
Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes