paź
21
2015

oaza.pl

Serwer oazowy
Częścią pracy diakonii od samego początku było utrzymanie serwera oazowego i jest tak do dzisiaj.
Jak mówił jeden z twórców oazowego Internetu: „Wartością dodatkową, związaną z pełną obsługą własnego (wynajętego) serwera, jest społeczność sieciowa (wspólnota), która buduje się wokół wspólnego przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu ludzi pracujących przy serwerze, możliwa jest realizacja rozwiązań i tworzenia usług, których w praktyce nie da się uzyskać (albo możliwe jest to tylko w przypadku bardzo kosztownych i specjalizowanych usług komercyjnych)”.
Diakonia zajmuje się sprawami związanymi z :
• rejestracją i opłacaniem domen oazowych, które są własnością Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.
• wynajmowaniem przez Ruch Światło-Życie serwerów. Wszelkie opłaty za wynajem serwera są wnoszone przez warszawsko-praski ośrodek Fundacji.
• obsługą serwerów za pomocą systemu zwanego helpdeskiem, który umożliwia kontakt odpowiedzialnych za poddomeny diecezjalne czy dzieła ogólnopolskie z administratorami serwera.

Wszelkie działania związane z obsługą serwera oazowego i działalnością w ramach domeny oaza.pl traktujemy jako usługę oferowaną przez Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego. Każda diakonia diecezjalna ma prawo do wybrania preferowanej przez siebie usługi – wybór innej niż oaza.pl nie oznacza, że przestaje być ona diakonią komunikowania społecznego Ruchu Światło-Życie i nadal jest zobowiązana do utrzymywania kontaktów z diakonią centralną, a dzieła, którymi się zajmuje dana diakonia, są traktowane jako dzieła komunikowania społecznego Ruchu Światło-Życie.

Utrzymanie serwera
Początkowo oaza.pl korzystała ze starego, darowanego sprzętu umieszczanego gościnnie w różnych miejscach. Pozwalało to na niewielkie koszta utrzymania, które były w całości pokrywane z pracy lub składek członków diakonii. Był to system tani, ale miał wiele wad – awaryjność, zależność od gospodarzy miejsc, gdzie był umieszczany serwer (a było i tak, że od interwencji sprzątaczek).

Kilka lat temu skończył się okres, kiedy mogliśmy w zamian za własną pracę utrzymywać obecność Ruchu w sieci. Potrzeby serwisu, wymagania sprzętowe i ogólnoświatowe standardy zmusiły nas do poszukania komercyjnego rozwiązania. Od 2008 roku serwis oazowy działa na dzierżawionych serwerach. Jednak takie rozwiązanie pociąga za sobą konieczność nakładów finansowych.

Serwis www.oaza.pl
Ruch Światło-Życie otrzymał swoje strony osiem lat po utworzeniu pierwszej strony www na świecie. Historia serwisu www oaza.pl sięga roku 1996, kiedy to rozpoczęto prace nad jego powstaniem. W 1997 roku została wykupiona domena oaza.org.pl i wstawione na stronę pierwsze teksty (dokładnie 19 czerwca). W ciągu tych lat w cyfrowym świecie zmieniło się bardzo wiele.

Zmieniły się również oczekiwania odbiorców oaza.pl, a także zadania. Coraz częściej przygotowanie strony to długi i skomplikowany proces, który nie jest możliwy do zrealizowania w ramach normalnej pracy diakonijnej.  Wyraźnie pokazały nam to kilkuletnie starania, dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie nowego serwisu www: odpowiadającego współczesnym standardom i naszym potrzebom, ze skonfigurowanym dla naszych potrzeb CMSem oraz zrealizowaną profesjonalnie stroną graficzną.

Projekt został zrealizowany przez wrocławską firmę Provider http://www.provider.pl/.
Dziękujemy wszystkim dzięki, którym było możliwe zebranie środków na sfinansowanie projektu.

Helpdesk
Helpdesk to aplikacja online ułatwiająca komunikowanie się z adminami serwera, system zgłoszeń i ich obsługi zapewniający identyfikację zgłaszającego i weryfikację jego uprawnień. Mówiąc prościej – maile w skrzynce giną i sprawy zostają niezałatwione. W HD wszystko zostaje i zawsze można do tego wrócić. Tak naprawdę jest łatwiej i wygodniej.

Każda diecezja, korzystająca lub chcąca korzystać ze wspólnego serwera, powinna wyznaczyć odpowiedzialnego za wszystkie sprawy z tym związane na terenie diecezji. Osobę taką mianuje moderator diecezjalny, a my prosimy jedynie o wyraźne potwierdzenie (również pisemne), że czyni tę osobę odpowiedzialną za wszelkie treści znajdujące się w poddomenie diecezjalnej i wszystkie działania. Jest to jedyny akt biurokratyczny w tym procesie.

Kontakt: cdks@oaza.pl

Usługi na serwerze

Dla osób zaangażowanych w dzieła komunikowania społecznego są przeznaczone listy: ogólnopolska retifex – dla wszystkich oraz jej odpowiedniki diecezjalne w domenach diecezjalnych

Napisane przez wbajdecki w kategorii |

 

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes