20-21 maja 2017 r. na Ukrainie w miejscowości Brusyliw odbyły się rekolekcje weekendowe dla Diakonii Modlitwy diecezji kijowsko-żytomierskiej. Konferencje wygłosiła Joanna Raś z katowickiej Diakonii Modlitwy, która posługuje już od 20 lat. W Brusiłowie, w parafii pw. Ducha Świętego, jak zawsze gościnnie przyjmował nas ojciec Sergiusz Serebrowski, a także parafianie, ktόrzy dostarczali nam pyszne posiłki. 

W programie była Eucharystia, Namiot Spotkania, trzy konferencje, modliliśmy się liturgią godzin, był pogodny wieczόr z ogniskiem, a także modlitwa uwielbienia i wstawiennicza. Poznaliśmy też modlitwę rόwnoczesną, modlitwę wieczernika. Konferencje dotyczyły formacji i posługi w Diakonii Modlitwy, przygotowania i przeprowadzenia Oazy Modlitwy, seminariόw odnowy wiary, rόwnież rożnych form modlitwy, zwłaszcza modlitwy wstawienniczej. Oprόcz tego zadawaliśmy Asi mnόstwo pytań, na ktόre ona bardzo cierpliwie odpowiadała.

Jeżeli chodzi o moje osobiste przeżycie tych rekolekcji, to z pewnością można to określić jak duży postęp w rozumieniu funkcjonowania DM i w praktycznym „użyciu” rόżnych form modlitwy. Uświadomiłam sobie to zdanie, że każdy Animator powinien być Animatorem modlitwy, a w związku z tym, że prawie wszyscy jesteśmy z Domowego Kościoła, to każdy z nas wcześniej czy pόźniej podejmuje tę posługę bycia Animatorem kręgu, grup, a także na rekolekcjach. Rzeczywiście, mamy też na Ukrainie rekolekcje dla animatorόw, ale dotyczą one bardziej posługi w ogόle, natomiast niewiele zostaje miejsca na takie praktyczne umiejętności posługi modlitewnej. Więc te rekolekcje były bardzo cenne dla nas wszystkich, ponieważ będziemy mogli teraz doskonalić swoje umiejętności, a następnie dzielić się doświadczeniem z innymi Animatorami i, oczywiście, organizować Oazy Modlitwy dla wszystkich chętnych, posługując na tych oazach.

Wyrażamy ogromne podziękowanie dla Asi, ktόra wspaniale przeprowadziła te rekolekcje, a także dla Centralnej Diakonii Modlitwy i Katowickiej i wszystkim osobno, ktόrzy się przyczynili materialnie do tego wydarzenia! Mamy nadzieję na dalszą wspόłpracę :)

Nadia Sieradzka-Petryk
Kijόw, parafia św.Mikołaja

Kontakt

Odpowiedzialna CDM: cdmoaza@gmail.com 
Administrator strony: idm.oaza@gmail.com