W tym numerze m.in:

- Duchowe dziedzictwo - Andrzej Sionek, Konferencja wygłoszona podczas OM CDM 16-18 listopada 2012 w Warszawie

- Na czasie - ks. Marek Modzelewski

- Przybyliśmy do Rzymu jako pielgrzymi - Magdalena Bury

- ... nad Słowem Bożym - Łk 4,16-30 - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

Kontakt

Kontakt: moderator.cdm@gmail.com

Administrator strony: idm.oaza@gmail.com