Diakonia Miłosierdzia na rożne sposoby stara się pomagać potrzebującym.

Aby nam pomóc w działaniach na rzecz potrzebujących, wystarczy wpisać na formularzu rozliczenia rocznego PIT:

  • w polu „Numer KRS”: 0000071891
  • w polu „Wnioskowana kwota”: wyliczoną kwotę
  • w polu „Cel szczegółowy 1%”: Diakonia Miłosierdzia