„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.” (Sekwencja Wielkanocna)

Jezus wzywając uczniów do Galilei pokazuje im, ze mogą zacząć wszytko od nowa, że mogą wrócić początków, do momentu kiedy poznali Go i poszli za Nim. W tym szczególnym dniu pragniemy Wam życzyć radości ze zmartwychwstania. Niech jej źródłem będzie wiara w to, że zawsze możemy wrócić, że zawsze możemy otrzymać dar miłosierdzia wysłużony przez Paschę Chrystusa i rozpocząć wszystko od nowa.