[z zasobów Internetu]W Polsce wciąż wzrasta liczba aborcji, dokonanych po przeprowadzeniu badań prenatalnych - wynika ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania oraz stosowania ustawy aborcyjnej za rok 2010, do którego dotarła KAI.

W ub. roku ogółem wykonano 641 aborcji, aż o 103 więcej niż rok wcześniej. W wyniku przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu - wykonano 614 aborcji. W 2009 r. było ich 510, w 2008 r. – 467, a np. w 2002 – 82.

W związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 27 aborcji – tyle samo, co w 2009 r., podczas gdy wcześniej było ich więcej - np. w 2008 r. – 32, w 2007 – 37, a 2002 – 71.

W ub. roku nie odnotowano z kolei ani jednego przypadku aborcji dokonanej w przypadku, gdy ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Negatywnie rekordowy pod tym względem był rok 2006 (12 aborcji).

Ustawa z 7 stycznia 1993 r. przewiduje trzy sytuacje, w których aborcja jest dopuszczalna: gdy zagrożone jest zdrowie i życie matki; gdy ciąża jest efektem czynu zabronionego; gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Przeczytaj komentarze na ten temat: