Sejm RPLiczę, że w pracach nad prawem bioetycznym będziemy mieli moralne wsparcie ze strony Kościoła hierarchicznego, któremu powinno zależeć na tym, aby w polskim prawie wartości chrześcijańskie były rzeczywiście zagwarantowane – powiedział KAI poseł Artur Górski (PiS). Zapowiedział, że jeśli projekt rządowy nie zyska wsparcia PiS, to klub ten zgłosi ponownie własne propozycje bioetyczne. - Ale nie mamy złudzeń – zawsze większość parlamentarna decyduje, który projekt jest procedowany jako pierwszy – dodał.

Szybki powrót do prac nad in vitro zapowiedziała niedawno w rozmowie z KAI Małgorzata Kidawa-Błońska. Projekty PO posła Jarosława Gowina i właśnie Kidawy-Błońskiej zostaną prawdopodobnie niedługo ponownie wniesione pod obrady Sejmu.

O to, jak w pracach nad in vitro zachowa się teraz klub PiS, którego projekt pilotowany przez Bolesława Piechę przepadł w pracach połączonych komisji sejmowych minionej kadencji, KAI zapytała posła Artura Górskiego.

Jego zdaniem, „nie należy otwierać zbyt wielu pól walki ideologicznej, trzeba wybrać inicjatywy ustawodawcze, które będą dla nas priorytetem". - Trzeba tak zaplanować składanie projektów ustaw światopoglądowych, w tym dotyczących ochrony życia i zagadnień bioetycznych, by były one rozpatrywane płynnie, jeden za drugim. Nie da się wygrać, gdy się walczy na kilku frontach naraz" – powiedział Górski.

Konieczność uchwalenia prawa bioetycznego, postulowana od dawna, spowodowana jest wymogami międzynarodowymi, które Polska musi respektować. W tym względzie inicjatywa należy przede wszystkim do rządu – przypomniał Górski.

„Jeśli rząd z taką inicjatywą wyjdzie, to my na pewno czynnie włączymy się w prace legislacyjne" – zadeklarował Górski. Doda jednak: „Jeśli projekt rządowy nie będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom, to przedłożymy swój projekt rządowy, ale nie mamy złudzeń – zawsze większość parlamentarna decyduje, który projekt jest procedowany jako pierwszy".

Jak stwierdził, w pracach nad projektem ustawy rozstrzygającym kwestie bioetyczne „będziemy się starali stać nad straży wartości chrześcijańskich". - Liczę, że w tych pracach będziemy mieli przynajmniej moralne wsparcie ze strony Kościoła hierarchicznego, któremu powinno zależeć na tym, aby w polskim prawie wartości chrześcijańskie były rzeczywiście zagwarantowane – dodał poseł Górski.

 

Katolicka Agencja Informacyjna