aniol dziecko utraconeZbiorowy pochówek dzieci, które zmarły przed narodzeniem, odbył się 25 maja na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kobylińskiego w Płocku. W Pomniku-Grobie Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem pochowane zostały prochy osiemnaściorga dzieci, które matki poroniły w płockich szpitalach.

Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, przewodniczył ks. Tomasz Markowicz, kapelan Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Koncelebrował ją ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

W kazaniu ks. Markowicz prosił, aby odpowiedzi na trudne, życiowe sytuacje, starać się znajdować w Piśmie św. Taką odpowiedź znalazł dobry łotr z Ewangelii, który znajdując się podobnie jak Jezus na krzyżu, w sytuacji tragicznej, wyznał wiarę i potrafił ujrzeć Boga w Jezusie Chrystusie.

Duszpasterz wskazał też, żeby życiowe dramaty starać się przeżywać razem: „Nie musimy trudnych spraw przeżywać w pojedynkę, trzeba to robić razem, wspólnie, bo to umniejsza cierpienie. Cierpienie izoluje człowieka, ale gdy w pewien sposób uczestniczy w nim więcej osób, wówczas jest mu łatwiej. Trzeba pozwolić innym być z nami w doświadczeniu tragedii, przeżywać ją razem z ludźmi i z Panem Bogiem” – podkreślił ks. Markowicz.

Prosił też rodziców dzieci nienarodzonych, aby swojemu nienarodzonemu dziecku nadali imię, o ile ono jeszcze go nie posiada. Trzeba o nim myśleć nie jak o jakimś bycie, jakiś istocie, ale jak o osobie.

Po liturgii jej uczestnicy, w tym rodziny z dziećmi, udali się procesyjne na najstarszą część zabytkowego cmentarza. Na początku niesiono krzyż i urnę ze skremowanymi szczątkami dzieci z płockich szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i szpitala Świętej Trójcy. Urna została złożona do grobu, zgodnie z obrzędem pogrzebu. Poprowadził go ks. Tomasz Markowicz. Na zakończenie uroczystości płocczanie położyli na grobie kwiaty i zapalili znicze.

Był to czwarty pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płocku, tym razem osiemnaściorga dzieci. Odbywają się one najczęściej w okolicach Dnia Matki i Dnia Dziecka. Pogrzeb zorganizował wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Pomnik-Grób Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem w Płocku powstał w 2013 roku, z inicjatywy bp. Piotra Libery i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Pomnik zaprojektował ks. kan. Andrzej Milewski, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, zaś wykonał go Wojciech Popielski. To grób, ale także miejsce, przy którym rodzice mogą modlić się za swoje zmarłe potomstwo.

Na terenie diecezji płockiej istnieje obecnie 7 pomników - grobów ze szczątkami dzieci zmarłych przed narodzeniem: w Bielsku, Ciechanowie, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Rypinie i Sierpcu. Poza tym na 5 cmentarzach powstały pomniki - miejsca pamięci o takich dzieciach, w: Baboszewie, Gzach, Pułtusku, Radzanowie nad Wkrą i Szyszkach.

Katolicka Agencja Informacyjna