OJDŻ -RELACJA

W dniach 29.09-01.10.2023 r. w Częstochowie odbywała się Oaza Jedności Diakonii Życia. W spotkaniu tym wzięli udział odpowiedzialni za Diakonię Życia z poszczególnych diecezji oraz Ci, którym Diakonia Życia jest w sposób szczególny bliska sercu.

Prowadzącymi tą Oazę byli Dorota i Piotr Rogusz, którzy od tego roku pełnią posługę w Diakonii Życia jako odpowiedzialni . Duchową opieką służył ks. Sylwester Brzeźny, opiekun Centralnej Diakonii Życia.

OJDŻ miała charakter rekolekcji połączonych z bardzo ciekawymi warsztatami prowadzonymi przez Magdalenę Kleczyńską.

Magdalena to certyfikowany specjalista pomocy psychologicznej dla par, prowadzi również spotkania, terapie, warsztaty, konferencje. Można z nią porozmawiać  oraz wysłuchać cennych rad między innymi na temat: wzmacniania więzi, umiejętnego stawiania granic, radzenia sobie z emocjami i stresem, trudności w sferze seksualnej.  

Jest też autorką książek „Obdarowani sobą” oraz „Więcej niż sex”, a dla młodzieży „Licencja na miłość”.

Na podstawie swojego doświadczenia z pracy z małżeństwami przygotowała dla nas i wygłosiła na prawdę piękne konferencje.

Pierwsza z nich dotyczyła Duchowych Aspektów Intymności. Warto w tym temacie zwrócić uwagę na to, co do naszego rozumienia i postrzegania seksu może wnieść prawidłowo pojęta katolicka duchowość. A otóż wiele. Wszak seks został stworzony przez Boga, a zatem jest czymś dobrym i pięknym. Pan Bóg ofiarował go małżonkom, aby miłość małżeńska mogła dojrzewać, by całe człowieczeństwo dojrzewało poprzez otwartość na drugiego człowieka.  Bóg nie chce nam niczego zabierać z tej sfery życia, dlatego daje nam drogowskazy (przykazania) jak mieć to wszystko na czym każdemu z nas zależy.

Aby mądrze podchodzić do naszej seksualności potrzeba dojrzałości duchowej i dobrze ukształtowanego sumienia, ponieważ seksualność ma służyć małżonkom ku pogłębieniu wzajemnej miłości i jedności, a nie zaspokojeniu egoistycznych pobudek.

Druga konferencja dotykała tematu Miłości. Zastanawialiśmy się co się kryje pod tym słowem. Odkryliśmy, że Miłość to postawa troski o drugiego człowieka i relacje z nim. To bezinteresowny dar z siebie, a jednocześnie afirmacja czyli przyjęcie drugiego człowieka takim jaki jest, połączone z ciągłą  zachętą do rozwoju i poprawy. Na koniec Miłość to mądre wymagania, które kierują  bliską nam osobę w stronę dobra.

A jak się to ma do Miłości intymnej? Miłość intymna to jedność dwojga bliskich sobie osób, wyrażająca się w obszarze fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i duchowym. To postawa głębokiej bliskości i otwartości, która nadaje życiu głęboki sens. Ta jedność ma także swoją dynamikę, która zakłada nieustanny rozwój. Tak pojmowana miłość intymna odkrywa przed człowiekiem obszary dobra, prawdy i piękna, o jakich mu się nawet nie śniło.

Na zakończenie tej konferencji Magda podała kilka inspiracji dla Niej i dla Niego, aby mieć lepszy seksJ

W ramach trzeciej konferencji uczestnicy mieli możliwość podjęcia ze swoim współmałżonkiem szczerej rozmowy, zaznania przyjemności i wręcz cudownej mocy przytulenia, a także usłyszenia Litanii Zachwytu od swojej drugiej połowy.

Na zakończenie OJDŻ jeszcze raz z serca podziękowano Agnieszce i Olkowi Jarominom, którzy przez 6 lat pełnili obowiązki Pary Krajowej Odpowiedzialnej za Diakonię Życia, przywitano nowych prowadzących Dorotę i Piotra Roguszów oraz omówiono wiele bieżących i bardzo ważnych spraw Diakonii Życia. Dzielono się także przeżyciami i wrażeniami z wakacyjnych rekolekcji KODA DŻ. Przedstawiciele każdej diecezji przedstawili pracę i podjęte działania na rzecz Życia, podzielili się radościami i trudnościami z tej posługi. Można było zaczerpnąć wiele ciekawych pomysłów i inspiracji na przyszłość. Uczestnicy mogli również zaopatrzyć się w ciekawe i cieszące oko materiały promujące DŻ czyli torby i kubki oraz materiały z Bibiloteczki Pro-Life przywiezione przez Magdalenę i Marcina Nowaków dotykające tematów tj.: Adopcja, Poronienie, Aborcja.

Diakonia Życia troszczy się o to, by członkowie Ruchu Światło-Życie mieli odpowiednią świadomość i wiedzę, a dzięki temu właściwy obraz i możliwość przeżywania spraw związanych z płciowością, miłością i obroną życia.

Dzięki takim wydarzeniom jak OJDŻ członkowie Diakonii w atmosferze wspólnoty i przyjaźni mogą wymienić się pomysłami i doświadczeniami, a także nabrać sił i chęci do działania w obronie życia, wartości i godności ludzkiej każdego człowieka.

 Agata i Andrzej Pławeccy