CHARIS – ODNOWA CHARYZMATYCZNA

ISTOTNY ELEMENT CHARYZMATU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Po półwieczu doświadczeń Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej powołano w ramach Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia Międzynarodową Służbę Komunii CHARIS. Ojciec Święty Franciszek na miejsce dotychczasowych międzynarodowych ciał koordynujących Odnowę charyzmatyczną powołał nową strukturę i nadał jej statut. CHARIS podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i powołuje kontynentalne i krajowe struktury.

Podobnie jak kardynał Leo Joseph Suenens, który został wyznaczony przez św. Pawła VI, aby towarzyszyć katolickiej Odnowie u jej początków, także papież Franciszek patrzy na rzeczywistość Odnowy nie jak na stowarzyszenie lub ruch kościelny, ale jak na strumień łaski odnawiający różne rzeczywistości kościelne. CHARIS nie jest strumieniem łaski tylko formą służby na jego rzecz, promując m. in. tzw. chrzest w Duchu Świętym, jedność wśród chrześcijan na tej płaszczyźnie oraz służbę ubogim.

Celem Krajowych Służb Komunii jest budowanie i umacnianie szerokiej i zróżnicowanej rodziny Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Powinny więc być nastawione tak szeroko, jak to tylko możliwe, a także otwarte na nowe i wyłaniające się rzeczywistości. Model ten skupia się na komunii, a nie na zarządzaniu lub strukturach. Krajowa Służba Komunii stanowi tylko ciało służebne i nie powinna być utożsamiana z całą Odnową Charyzmatyczną w danym kraju.

Jednym z pierwszych zadań każdej Krajowej Służby Komunii jest zidentyfikowanie wszystkich rzeczywistości, które uważają same siebie za część „strumienia łaski”, który jest Katolicką Odnową Charyzmatyczną i wciągnąć je do wielkiej „rodziny” Odnowy, dzielącej tę samą wspólnotę i oferującą im te same posługi.

W Polsce w 2020 roku zawiązała się Krajowa Służba Komunii CHARIS reprezentująca różne ruchy i wspólnoty. Ruch Światło-Życie reprezentują ks. Piotr Kulbacki i Anna Pełka. Zespołowi CHARIS w Polsce towarzyszą biskupi delegowani przez KEP do ważniejszych nurtów Odnowy, m. in. uczestnikiem spotkań jest Delegat Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie bp Krzysztof Włodarczyk.

W pierwszej połowie roku 2021 r. można było uczestniczyć w polskojęzycznej wersji Kursu Służebnego Przywództwa organizowanego przez CHARIS i przeznaczonego dla liderów grup charyzmatycznych. Jako animatorzy grup wzięli w nim udział m. in. ks. Piotr Kulbacki i Anna Pełka. W połowie października 2021 rozpocznie się kolejna seria szkolenia internetowego.  

Ks. Franciszek Blachnicki od samego początku przyjmował dar „strumienia łaski” widząc w nim istotny element charyzmatu Światło-Życie. Ruch stał się jednym z najważniejszych nurtów odnowy charyzmatycznej w Polsce. Służyły temu od swego początku Oazy Modlitwy i Diakonia Modlitwy, która wypracowuje wiele ważnych form posługi i formacji.

W 1977 roku została przyjęta „Deklaracja II Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie – Ruch Światło-Życie wobec darów duchowych”. Ten niezwykle doniosły i wciąż aktualny dokument ukazuje naturę, znaczenie i sposób przyjmowania daru Odnowy przez uczestników Ruchu. Deklaracja przygotowana przez ks. F. Blachnickiego stanowi dziś istotny punkt odniesienia dla podejmowania najnowszych inspiracji Stolicy Apostolskiej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

ks. Piotr Kulbacki

Informacje Charis Polska:

www.charis.info.pl; www.charis.pl; facebook.com/charis.polska.official