Charyzmat oazy rekolekcyjnej

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych przypomina o rekolekcjach “Charyzmat oazy rekolekcyjnej”.  Rekolekcje odbędą się w dniach 28 kwietnia – 3 maja w Krościenku. Są jeszcze wolne miejsca!

Rekolekcje przeznaczone są dla członków diakonii oaz rekolekcyjnych, osób zajmujących się organizacją rekolekcji a także dla tych, którzy poprowadzą oazy w przyszłości (księża, moderatorki, pary prowadzące, animatorzy, diakonia pomocnicza), a chcieliby lepiej poznać istotę oazy rekolekcyjnej wg ks. Franciszka Blachnickiego.

Rekolekcje dotyczą charyzmatu oazy w ujęciu ogólnym, są zatem skierowane do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie, bez względu na stan.

Rekolekcje “Charyzmat oazy rekolekcyjnej” dają szanse

  • wymiany doświadczeń odnośnie prowadzenia oaz
  • poszerzenia swojego spojrzenia na oazę rekolekcyjną
  • usłyszenia jak poszczególne punkty oazy i ich rolę widział Założyciel
  • wspólnego przyjrzenia się temu jak znaki czasu powinny wpływać na kształt rekolekcji oazowych.

Lista ostatecznie jest zamykana 22 kwietnia. W razie braku miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Blliższe informacje i zgłoszenia tutaj