Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 13 lipca 2015, 15:37    

Cieszyć się każdym dobrem

Dzień Wspólnoty I turnusu OŻK 2015


Pierwszy w czasie tegorocznych wakacji Dzień Wspólnoty OŻK 2015 przeżywaliśmy w miniony piątek 10 lipca.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Bóg obdarzył nas piękną pogodą i wszystkie spotkania mogły odbywać się pod gołym niebem.

Centrum Ruchu Światło-Życie

W Krościenku w Godzinie meldunku i świadectwa, która była w trzech miejscach, uczestniczyło szesnaście grup oazowych.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Na Eucharystię dojechały jeszcze następne oazy i w Wieczerniku zgromadziło się około 1200 osób z 25 wspólnot rekolekcyjnych.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Moderator generalny Ruchu ks. Marek Sędek w Wieczerniku przywitał księdza biskupa Stanisława Salaterskiego, który przewodniczył Mszy Świętej, a także wszystkie przybyłe wspólnoty.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Centrum Ruchu Światło-Życie

Centrum Ruchu Światło-Życie

W homilii bp Salaterski rozważał temat roku formacyjnego „W mocy Ducha Świętego”. Mówił, że moc Ducha Świętego jest potrzebna wszystkim wierzącym, aby głosili słowo Boże i naukę Kościoła oraz by głosili nie siebie samych, ale Pana Boga.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Zwracał uwagę na wagę posłuszeństwa Duchowi Świętemu, Jego natchnieniom. Jest ono prawdziwe wtedy, gdy wyraża się w posłuszeństwie Kościołowi.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Centrum Ruchu Światło-Życie

 

Centrum Ruchu Światło-Życie

Wielkie, piękne dzieła Boże, np. orędzie o Bożym miłosierdziu (św. Faustyna), nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Św. Małgorzata Maria Alacoque) powstają wtedy, gdy ludzie są posłuszni Kościołowi.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Zachęcał, aby dziękować i cieszyć się każdym dobrem – owocem trwania Ruchu już od tylu lat, tym, że tak wielu posłów przyznaje się do Ruchu.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Z Dnia Wspólnoty zostały wysłane listy jedności do Ojca Świętego i biskupów, m.in. do Nuncjusza, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Prymasa oraz bp. Adama Wodarczyka.

Centrum Ruchu Światło-Życie

W liście do Papieża Franciszka, który został przeczytany na zakończenie mszy św., napisano m.in.: „W tym roku pracy formacyjnej towarzyszy nam temat „W mocy Ducha Świętego”. (…) Zachęceni Twoimi słowami, Ojcze Święty, zawartymi w adhortacji „Evangelii Gaudium”, w mocy Ducha odbywamy nasze oazowe rekolekcje, by odnowić przyjaźń z naszym Panem. W mocy Ducha wyruszamy do tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, nie spotkali się z Nim twarzą w twarz i nie pokochali Go całym sercem. W mocy Ducha także kształtujemy naszą duchowość na drodze formacji, by podejmować diakonię w naszej wspólnocie i dla dobra Kościoła powszechnego”.

Centrum Ruchu Światło-Życie - biskup Salaterski (z prawej) podpisuje listy jedności, z lewej moderator generalny ks. Marek Sędek

Zapewniono też Ojca Świętego w tym liście o naszej modlitwie w intencji zbliżającego się Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Centrum Ruchu Światło-Życie

Po krótkiej przerwie odbyła się Godzina odpowiedzialności i misji.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Przewodniczył nabożeństwu ks. Grzegorz Michalski, moderator diecezjalny z Wrocławia. Do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka włączyło się ponad trzydzieści osób jako członkowie, a ponad trzystu jako kandydaci.

Centrum Ruchu Światło-Życie

Na zakończenie w oazach średnich przeprowadzono modlitwę dziękczynną – VII stację pielgrzymki Dnia Wspólnoty.

Aleksandra Rogowska

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE