Co mogą świeccy

„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają te samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary” (Rz 12, 4-6).

Istotą bycia częścią Kościoła jest odpowiedzialność za Niego. Na miarę swoich możliwości i zdolności.

Ważne, by nie być jedynie biernym widzem niedzielnych celebracji, a rozeznając swe charyzmaty włączać się w dzieła, do których jesteśmy powołani i przygotowani. Bogactwo możliwości jest ogromne, przedstawiamy tylko niektóre z nich. Pewne miejsca, w których jako świeccy możemy się odnaleźć znane są od dawna (choćby służba ołtarza, lektorzy, organiści czy dzieła miłosierdzia), inne rodzą się z potrzeby chwili, w oddolnych inicjatywach (np. telefon zaufania dla „zranionych w Kościele”). Warto dowiedzieć się również kim jest katechista (w odróżnieniu od katechety), akolita i lektor, by rozważyć czy nie ma dla mnie miejsca w tym gronie.

Przywykliśmy do najprostszego podziału: księża i świeccy, ale czy to „uproszczenie” nie tworzy niepotrzebnie granic? A przecież Kościół to przede wszystkim KOMUNIA tych, którzy Go tworzą i budują – Wspólnota i Jedność.

Dla mnie najistotniejszym spoiwem relacji pomiędzy świeckimi a duchownymi jest wzajemnie autentyczne świadectwo wiary. Zachęcam do lektury tekstów, w których zarówno osoby konsekrowane jak i „zwykli” wierni zaangażowani w na różne sposoby w działalność Kościoła dzielą się refleksjami na temat swej posługi oraz współodpowiedzialności za jego obraz i rozwój.

Renata Bartosiak

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/pismo–wieczernik-228.html
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl
cena jednego egzemplarza: 6,50 zł (+ koszt przesyłki)

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Świeccy w Kościele

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony