Code for the Kingdom Katowice

Pierwszy w Polsce, chrześcijański maraton technologiczny odbędzie się w dniach 20-22 maja 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zaproszeni są programiści, informatycy, redaktorzy, graficy i inni zainteresowani nawet, jeżeli nie odnajdują się w wymienionych specjalnościach. Od uczestników wymaga się spełnienia tylko dwóch warunków: kreatywności i chęci zrobienia czegoś dobrego.

Code for the Kingdom Polska 2016

Popularna nazwa wydarzenia, czyli hakaton, powstała z połączenia słów haker i maraton. Znawcy tematu przekonują, że negatywny wydźwięk pierwszego z nich jest zupełnie niezasłużony. Sieciowy złoczyńca to cracker, o czym warto pamiętać. Tymczasem uczestnicy hakatonu spotykają się w celu stworzenia lub rozwinięcia programów, aplikacji, stron internetowych czy innych narzędzi ze świata wirtualnego, przydatnych społeczeństwu. Code for the Kingdom dodatkowo ukierunkowuje te działania na obszar służby dla Królestwa Niebieskiego. Pod tym względem jest wydarzeniem na wskroś ekumenicznym.

Hakatony spod znaku Code for the Kingdnom odbywają się na całym świecie. Ich twórcą jest Leadership Network, organizacja non-profit z Dallas w Teksasie, wpierająca testowanie i wdrażanie nowych idei, które znajdą zastosowanie w Kościele przyszłości. Obecność chrześcijan w świecie wirtualnym stwarza nowe możliwości ewangelizacji i misji. Młodzi, kreatywni chrześcijanie, nie tylko użytkownicy, lecz również twórcy cyfrowej rzeczywistości, zobowiązani są do podjęcia działań na tym polu.

Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim jest przygotowane przy współudziale lokalnych zapaleńców, którzy nie tylko znaleźli odpowiednie miejsce, ale również sponsorów, wspierających wydarzenie od strony logistycznej czy fundujących nagrody. Ponieważ zespoły pracują przez 48 godzin, najczęściej w miejscu wyznaczonym dla hakatonu, trzeba zapewnić miejsce do spania, posiłki i przede wszystkim niewyczerpane źródło kawy oraz napojów energetycznych. Zakończenie pracy nad projektem musi nastąpić w wyznaczonym czasie, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Prezentacja działającego programu następuje przed wyłonionym wcześniej jury oraz publicznością, wśród której, oprócz uczestników, zasiadają także inwestorzy, menagerowie firm IT, liderzy wspólnot i organizacji non-profit czy przedstawiciele mediów. Jury ocenia wpływ zaproponowanego rozwiązania na budowanie Królestwa Bożego, jego opłacalność, innowacyjność, oryginalność oraz kompletność projektu. Poza satysfakcją i możliwością zaprezentowania się w środowisku informatycznym, zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe.

Od roku 2013, pod szyldem Code fo the Kingdom odbyło się 26 hakatonów, w tym jeden o zasięgu globalnym, w którym jednorazowo wzięło udział około 1500 osób. Katowicki hakaton jest drugim, realizowanym w roku 2016, po marcowym spotkaniu w Nashville. W kwietniu chrześcijańskie kodowanie odbędzie się w boliwijskim La Paz. (MJ)