Cztery Prawa Życia Duchowego

Wiola Szepietowska

, Bez kategorii

Zestaw czterech podstawowych prawd dotyczących chrześcijańskiego życia duchowego:

  1. Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka wspaniały plan zbawienia, wypływający z Jego miłości;
  2. Człowiek jest oddzielony od Boga, od Jego planu zbawienia przez grzech;
  3. Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem;
  4. Trzeba przyjąć Chrystusa w sposób osobisty, trzeba uwierzyć w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Stanowią one często temat rozmów ewangelizacyjnych