Czynić pokutę i przestawać grzeszyć

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40. rocznicy powstania (erygowania) KWC – 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację pięciu pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary, grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w czwartą z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie czynić pokutę i przestawać grzeszyć. Dlatego w majową pierwszą sobotę, ale także przez cały miesiąc będziemy podejmowali trud współpracy z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który przez swoją Paschę odnawia w Nas wolne Dzieci Boga Ojca w mocy Ich Ducha Świętego. Chcemy mimo ciągłego trudu metanoi w naszym życiu stawiać sobie na nowo pytania o aktualne zagrożenia dotykające współczesnego człowieka, nas samych. W posynodalnej adhortacji Christus Vivit Papież Franciszek pokazuje sytuację współczesnej młodzieży : “środowisko cyfrowe jest także obszarem samotności, manipulacji, eksploatacji i przemocy…Media cyfrowe mogą narazić na ryzyko uzależnienia, izolacji i postępującej utraty kontaktu z rzeczywistością, utrudniając rozwój autentycznych relacji międzyludzkich. Za pośrednictwem mediów społecznościowych upowszechniają się nowe formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Internet jest również kanałem rozpowszechniania pornografii i wykorzystywania osób w celach seksualnych lub hazardu.” (Christus Vivit nr 88).

Niech walka z grzechami nie będzie tylko przez nas deklarowana, ale rzeczywiście realizowana. W miesiącu poświęconym szczególnie Niepokalanej chcemy jeszcze bardziej podejmować walkę z tym wszystkim co przeszkadza nam w realizacji wolności dzieci Bożych. Niech uroczystość św Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona  Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, z którą miało być związane Jej proklamowanie, wzmocni w Nas odwagę do stawania w Prawdzie i życia według Jej światła.

Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy : „Z modlitwą musi iść w parze pokuta, czyli „metanoia”, przemiana życia. Innymi słowy, musimy sami siebie coraz bardziej wyzwalać, czyli poddawać swoje życie wymaganiom prawdy.

Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem Niepokalanej, gdy sami jesteśmy zniewoleni przez grzech! Musimy odwrócić się od grzechu, od wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób wyzwalając siebie, łączymy się coraz pełniej z Niepokalaną i stajemy się zdolni do wyzwalania innych. Jako naród musimy wyzwalać się  szczególnie z niewoli alkoholizmu, zabijania poczętego życia i musimy pokutować za te grzechy…” (List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego). Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia, o prawdzie ludzkiej płciowości.

Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kongresu i pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

Ks. Wojciech Ignasiak