Dekret, Dzień Papieski i Synod o rodzinie

Ojciec Franciszek30 września 2015 r. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót ks. Franciszka Blachnickiego. Na Kopiej Górce przyjęliśmy tę wiadomość z radością i wdzięcznością, śpiewając Magnificat, tak jak to czynił i uczył nas Ojciec Franciszek, gdy wydarzyło się coś ważnego.

W niedzielę 11 października na mszach w kościele parafialnym w Krościenku ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu głosił słowo Boże i dzielił się tą radością, przybliżając krościenczanom osobę Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wyjaśniał m.in., co to znaczy, że nasz Założyciel wykazał się heroicznością cnót; znaczy to, że Kościół zbadał jego pisma, jego homilie, jego nauczanie, zbadał jego życie, przesłuchując jego świadków, i stwierdza, że ten człowiek żył blisko Boga, że ten człowiek głosił naukę Bożą, że to, co mówił, może być dla innych światłem. Z chwilą podpisania dekretu przez papieża Franciszka proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego właściwie dobiegł końca. Teraz czekamy tylko na cud, na potwierdzenie z góry, że Pan Bóg pragnie jego wyniesienia na ołtarze.

Ksiądz moderator przypomniał, że ks. Franciszek od 1960 roku związany był z Krościenkiem, najpierw tu przyjeżdżał, a od 1965 roku mieszkał na Kopiej Górce aż do grudnia 1981 roku. 10 grudnia, na kilka dni przed stanem wojennym, wyjechał z Polski i już do niej nie wrócił.

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

W niedzielę 11 października w Polsce przeżywaliśmy 15 Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. W Rzymie w tym czasie obradował synod biskupów poświęcony właśnie rodzinie. Ks. Marek przypomniał, że czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w ramach Ruchu Światło-Życie powołał gałąź rodzinną Domowy Kościół, którego Centrum znajduje się również w Krościenku, przy ulicy Jagiellońskiej.

Dalej przypomniał, że ks. Franciszek już przed czterdziestu laty miał to prorocze przeświadczenie, że dla budowania głębokiej więzi małżeńskiej potrzeba, aby małżonkowie w obecności Chrystusa utwierdzali się w tym, co buduje ich miłość, co umacnia ich więź małżeńską, ale także, aby w obliczu Chrystusa mówili o sprawach trudnych, by doświadczać wzajemnego przebaczenia i rozwiązywać problemy. Dialog małżeński, modlitwa rodzinna razem z dziećmi, modlitwa małżonków, rekolekcje wakacyjne to podstawowe elementy tego programu dla rodzin, który zaproponował ks. Franciszek Blachnicki.

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

Wspominanie razem tych dwu wielkich postaci: św. Jana Pawła II i kandydata na ołtarze, ks. Franciszka Blachnickiego, nie jest przypadkowe, ponieważ oni znali się bardzo dobrze. Jako kardynał krakowski Jan Paweł II bywał wielokrotnie na Kopiej Górce i w różnych miejscach na oazowych dniach wspólnoty spotykał się z oazowiczami. Ks. Marek przypomniał słynną „powtórkę z geografii” z 1999 r., kiedy to w Starym Sączu Jan Paweł II opowiadał o swoich wycieczkach po Beskidzie Sądeckim, a gdy wymienił Krościenko, to zauważył, że na Kopiej Górce jest Centrum Oazy. Wspomniał też, że na Kopiej Górce jest powiększone zdjęcie z 1972 r., kiedy obydwaj – kardynał Wojtyła, ówczesny arcybiskup krakowski, i ks. Franciszek Blachnicki – idą na górę Błyszcz położoną nad Tylmanową, aby celebrować mszę świętą w ramach oazowego dnia wspólnoty.

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

Ze wspomnień Jana Pawła II zapisanych w książce Wstańcie, chodźmy! wiemy, że to właśnie oazowe dni wspólnoty stały się dla papieża inspiracją do zorganizowania Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 r. odbędą się w Polsce.

fot. Aleksandra Rogowska

Parafianie zostali też zaproszeni na Kopią Górkę do naszego Centrum Ruchu i zachęceni do modlitwy w pięknej kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Sługi ze znanym w całej Polsce witrażem i figurą Chrystusa Sługi. Szczególnie ks. Marek zapraszał do modlitwy przy grobie Czcigodnego Sługi Bożego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ten wyjątkowy sarkofag z wielkim drzewem wyrastającym z grobowca oraz umieszczonym na nim napisem z Ewangelii św. Jana:  Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo (J 12, 24b), wyrażają tajemnicę owocowania życia ojca Franciszka. To obumieranie i wydanie stokrotnego plonu dokonało się w życiu księdza Blachnickiego.

Aleksandra Rogowska