Diakonia - służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty.
Diakonia w Ruchu służy ostatecznie celowi całego Ruchu jakim jest diakonia na rzecz Kościoła i w Kościele. Diakonia w Ruchu, chociaż wyłania się wewnątrz Ruchu, jest wyrazem różnych aspektów jego służby w Kościele i ma tendencję do przechodzenia w diakonię w ramach wspólnot lokalnych Kościoła i utożsamiania się z nią.


Struktura Diakonii Ruchu:
- Struktura terenowa Diakonii Ruchu Światło-Życie
- Struktura osobowa Diakonii Ruchu Światło-Życie w aspekcie zróżnicowanych zadań
- Struktura osobowa Diakonii Ruchu Światło-Życie w aspekcie stopnia zaangażowania


Ostatnia modyfikacja: