Duch Święty i my

okl CJak rozpoznać wolę Bożą? W jakim kierunku pójść? Jakie podjąć decyzje? Te pytania nurtują niejedną osobę odpowiedzialną za wspólnotę, kiedy staje przed koniecznością wyboru dalszej drogi.

Tak naprawdę przed pytaniami o dalszą drogę staje – powinna stawać! – każda wspólnota – czy to Kościół jako całość, czy wspólnoty będące częścią jego oficjalnej struktury (diecezje, parafie) czy wspólnoty zakonne (zarówno całe zakony jak i mniejsze wspólnoty zakonne) czy wreszcie wszystkie ruchy (znów: zarówno jako całość jak i poszczególne wspólnoty ruchów).

Dziś cały Kościół przeżywa czas rozpoznawania dalszej drogi. Jesteśmy w czasie między synodami biskupów. Wszyscy wierzący czekają na rozstrzygnięcia, nierzadko czekają z niepokojem.

Najnowszy numer „Wieczernika” pragnie wyjść naprzeciw pytaniom, jakie rodzą się wokół synodu. Nie przez wyręczanie biskupów w udzieleniu odpowiedzi, ale poprzez przybliżenie samego procesu rozeznawania w Kościele.

Numer otwiera artykuł ks. Macieja Krulaka „Fundament i zmiany”. Pokazuje on, czym jest rozeznanie, dlaczego dojrzały chrześcijanin jest człowiekiem, który podejmuje rozeznanie. O tym, jak konkretnie dokonuje się rozeznania pisze Jacek Skowroński. Pokazuje kolejne etapy procesu rozpoznania drogi, opierając się na metodzie wypracowanej przez św. Ignacego. „Przepis na dobrą decyzję” – to wiele mówiący tytuł tego tekstu.

Na drodze rozeznania czyhają pokusy. Mówił o nich papież Franciszek na zakończenie ubiegłorocznego synodu. O tych pokusach pisze Krzysztof Jankowiak. Analizuje każdą z nich, odnosząc je często do  konkretnych przykładów rozpoznawania drogi w Ruchu Światło-Życie.

Kolejne teksty wyjaśniają temat możliwych zmian w nauczaniu Kościoła. Czy nauczanie katolickie może podlegać zmianom? Co może się zmieniać, a co musi pozostać nienaruszone? Na te pytania próbuje odpowiedzieć ks. Krzysztof Mierzejewski. Również odnosi się do konkretnych przykładów – bardzo interesująco tłumaczy, co znaczyło zdanie „Poza Kościołem nie ma zbawienie”, gdy je formułowano, a jak rozumiano je później. O tym, jakie są źródła naszej wiary i jaka jest ich hierarchia pisze z kolei Marcin Staniewski.

Piotr Niedzielski objaśnia, czym jest, jak jest zwoływany i jak pracuje synod biskupów.

Dwa ostatnie teksty w tym bloku tematycznym sięgają do historii. „Blaski i cienie soborów” to artykuł ks. Stanisława Adamiaka pokazujący okoliczności formułowania pierwszych dogmatów, okoliczności niekiedy bardzo dramatyczne. Z kolei ks. Przemysław Szewczyk pisze o św. Atanazym – biskupie, który potrafił przeciw wszystkim walczyć w obronie prawd wiary. „Ile potrafi dokonać święty” – taki jest tytuł tego tekstu.

W numerze ponadto między innymi unikalna rozmowa z nową Parą Krajową Domowego Kościoła, związaną z redakcją „Wieczernika” licznymi więzami. Można też przeczytać rozmowę ze świecką misjonarką będącą ciekawym rozważaniem o tym, jak Bóg potrafi zmieniać człowiekowi powołanie i zaskakującą refleksją nad porównaniem powołania misyjnego z powołaniem małżeńskim. Wiele mówiący tytuł: „Stąpać po wężach”. W dziale „Czego uczy nas Tora” możemy przeczytać o córkach Lota – tekst jest swoistą próbą ich rehabilitacji (!). Dodatek „Wieczernik dla Ciebie” przynosi rozważanie na temat bardzo istotny dla młodych ludzi: „Skąd mam wiedzieć, że to ten”.

To tylko niektóre teksty najnowszego numeru. Zapraszamy do lektury!

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

 …Duch Święty i my

Na drodze ucznia

 • Siódmy anioł – Nasze łatki
 • Czego uczy nas Tora – Córki Lota
 • Szkoła modlitwy – Droga do nieba
 • Trzeba biec

Z daleka i z bliska

 • Do świętości we dwoje  – rozmowa z Parą Krajową Domowego Kościoła 
 • Ze wszystkich narodów – Stąpać po wężach
 • Pamięć świadków – Pełna ufności
 • Z Kopiej Górki – Począć na nowo

Spotkania

 • XL Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Chwile

 • To lubię
 • Z wędrówek po Siebie
 • Biblioteczka
 • Na płytach
 • Na pogodne wieczory

Wieczernik Domowy

 • Niech żyje życie

Wieczernik dla Ciebie

 • Skąd wiedzieć, że to ten