Dziękujemy za dar życia Siostry Jadwigi

sJadwiga 29 listopada 2014 r. w Kijowie odbył się Dzień Wspólnoty, który był okazją do uczczenia 100. rocznicy urodzin s. Jadwigi Skudro. W konkatedrze pw. św. Aleksandra, w którym siostra została ochrzczona, zgromadziło się około czterystu osób z niemal wszystkich diecezji Ukrainy.

Obecna była również delegacja Domowego Kościoła z Polski: ks. Stanisław Czenczek, para łącznikowa z Ukrainą – Halina i Czesław Zaforemscy, Maria i Stanisław Lelkowie –animatorzy  rekolekcji z 1992 r. na Ukrainie ,oraz wieloletni członkowie Ruchu- Romana Myszkal i Małgorzata Trąd.

Fragmenty relacji Haliny i Czesława Zaforemskich, pary łącznikowej z Ukrainą

(całość można przeczytać na ogólnopolskiej stronie Domowego Kościoła)

konkatedra pw. św. Aleksandra w Kijowie

Już na początku odczuliśmy radość z naszego przyjazdu. Po zawiązaniu wspólnoty członkowie Domowego Kościoła z Ukrainy dzielili się przeżyciami z rekolekcji z s. Jadwigą na Ukrainie (siostra była tam dwa razy). Potem Teresa Andruszczyszyna z diakonii stałej Ruchu wygłosiła konferencję nt. „Siostra Jadwiga w Ruchu Światło-Życie”.

Następnie my mieliśmy okazję podzielić się wspomnieniami z naszych kontaktów z Siostrą Jadwigą oraz wpływem Ruchu Światło-Życie na nasze życie osobiste i rodzinne. Opowiadaliśmy, jak siostra Jadwiga potrafiła w czasie rekolekcji przekonywać nas do realizacji zobowiązań DK, by dążyć do jedności małżeńskiej, co potem rzeczywiście potwierdziło się w życiu. Wspólnie obejrzeliśmy film o Siostrze.

Najważniejszym punktem programu była Eucharystia, którą sprawowało około dwudziestu kapłanów pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, Piotra Malczuka. Współ-celebrowali m. in. ks. bp pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej Radosław Zmitrowicz – delegat episkopatu Ukrainy ds. Ruchu Światło-Życie, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie Ukrainy, ks. Jarosław Gąsiorek, oraz moderator diecezji kijowsko-żytomierskiej, ks. Oleg Sartakow. Piękny śpiew diakonii muzycznej ubogacał całą uroczystość.

z lewej bp Piotr Malczuk, obok bp Radosław Zmitrowicz

Po Mszy św. odbyła się agapa, po której uczestnicy Dnia Wspólnoty zostali rozesłani na ewangelizację uliczną.

Młodzież z par. pw, Chrystusa Króla w Nowogrodzie Wołyńskim.

Naszymi przewodnikami i troskliwymi opiekunami podczas całego pobytu byli Leonard i Wiktoria Zigertowie, para diecezjalna DK diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Bardzo dziękujemy Gospodarzom z Ukrainy za serdeczne przyjęcie, radość wspólnego świętowania, życzliwą opiekę, goszczenie nas w domach i obfitość stołów.

Za wszystko Bóg niech będzie Uwielbiony.


 

Centrum Dnia Wspólnoty była uroczysta Msza Święta. Na początku uroczystości zostaliśmy uradowani bardzo dobrą nowiną, mianowicie zatwierdzeniem Statutu Diakonii Ruchu Światło-Życie przez Episkopat Ukrainy.

Arcybiskup Piotr Malczuk w kazaniu skierowanym przede wszystkim do rodziny jako pierwszej wspólnoty ziemskiej powołanej przez Boga, podkreślił jej niezmiernie ważną misję. Napominał o arcyważności wychowania dzieci w rodzinie i ogromnej odpowiedzialności, która ciąży na rodzicach. W większości wypadków to właśnie rodzina formuje przyszłych świętych, a nawet gdyby tak nie było, to nawet samo już przyjęcie daru nowego życia w rodzinie daje mu szansę na bycie świętym.

Po Mszy Św. czekała na nas dobra agape, podczas której też mogliśmy porozmawiać z „oazowymi znajomymi”, z gośćmi i duszpasterzami. Po takim towarzyskim pokrzepieniu ciała zostaliśmy pokrzepieni na duchu i rozesłani na Ewangelizację ulicami, a w zasadzie to w samym centrum, miasta. Żniwa naprawdę są wielkie, ale ufam, że mocą Bożą zasiane ziarna jeszcze przyniosą obfite owoce.

Na zakończenie uroczystości odnowiliśmy Sakrament Chrztu Świętego i ze świecami w ręku odprawiliśmy nieszpory. Całej uroczystości towarzyszyła piękna muzyka i śpiew młodzieżowej diakonii z rejonu żytomierskiego.

Wszyscy, a zwłaszcza gałąź rodzinna Ruchu, chwaliliśmy Pana za dar tak pięknej osobowości, którą jest Siostra Jadwiga. Jesteśmy świadomi, że to nasz Domowy Kościół jest tym owocem, który powstał dzięki nieustającej pracy Siostry na Bożej niwie.

Nadia Sieradzka-Petryk

DK Kijów, parafia św. Mikołaja