Dziękujemy za rodziny

Niedziela św. Rodziny, patronalne święto Domowego Kościoła, to dobra okazja, by dziękować Bogu za dar wspólnoty.

Zaczynając od własnych rodziców, przez małżonków i dzieci, aż po rodziny zagrożone rozbiciem i przygniecione trudnościami. Każdy jest jednakowo ważny, wszystkich powierzamy Bożej opatrzności.

Otwierając się na bliźniego, poszerzamy Chrystusowy Kościół, wielką rodzinę ludzi wierzących. W przemyskiej parafii p.w. św. Brata Alberta kręgi Domowego Kościoła świętowały wraz z oazą młodzieżową i parafialną wspólnotą.