Dziękujemy za Wasze świadectwo

„Zachęcam więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania tego roku przede wszystkim, aby podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal otrzymujemy za pośrednictwem świętości założycieli i założycielek oraz wierności własnemu charyzmatowi tak wielu osób konsekrowanych. Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego”.

List apostolski z okazji Roku Życia Konsekrowanego

Drogie Osoby Konsekrowane,

szczególnie Panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

oraz Siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej!

            W Roku Życia Konsekrowanego, w dniu, w którym nasze myśli są skierowane ku Osobom poświęcającym się Panu Bogu i ludziom, dziękujemy za Wasze świadectwo życia radami ewangelicznymi i posługę w Ruchu Światło-Życie i na jego rzecz. Życzymy, by nie zabrakło wokół Was osób, które z życzliwością i zrozumieniem będą wspierały podejmowane przez Was dzieła służące dobru całego Kościoła.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

ks. Tomasz Opaliński

moderator krajowy DK