Dzień Światła I turnusu

Czwarty dzień rekolekcji – Dzień Światła, to pierwszy „szczyt” w Oazie Nowego Życia  I stopnia. W I turnusie OŻK 2015 przypadł on 1. lipca.

fot. Aleksandra Rogowska

 

Do Centrum Ruchu w Krościenku na Kopiej Górce przybyło siedem oaz rekolekcyjnych, dwie grupy parafialne oraz pielgrzymi indywidualni – około czterystu osób. Wieczornemu Nabożeństwu światła i wody i zgromadzeniu eucharystycznemu przewodniczył nowy moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek, który od tego dnia zamieszkał na Kopiej Górce.

fot. Aleksandra Rogowska

Posługi podczas nabożeństwa podjęły oazy z Oazy Wielkiej Nowa Jerozolima: diakonię muzyczną i liturgiczną i służbę ładu – dwie ONŻ II st. z Grywałdu (archidiecezja białostocka), czytanie, psalm i kolektę – Oaza Rodzin II st. ze Szczawnicy (diecezja legnicka); modlitwę powszechną – Oaza Rodzin I st. z Krościenka, dary – OND I st. ze Szlachtowej (archidiecezja wrocławska).

fot. Aleksandra Rogowska

fot. Aleksandra Rogowska

Ks. Marek Sędek w homilii m.in. mówił, co to znaczy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wskazywał na fakt, że jako ludzie cieleśni potrzebujemy znaków. Szukamy tych znaków obecności Boga przez pielgrzymki, np. do Manopello, Lanciano, a przecież ten sam Jezus jest obecny w każdej Eucharystii. Ksiądz zaprosił uczestników liturgii, aby otworzyli Jezusowi serce i oddali w Jego panowanie wszystkie władze duszy; aby świadomie dawali Jezusowi prawo do całego życia, aby On nim kierował i je przemieniał.

fot. Aleksandra Rogowska

fot. Aleksandra Rogowska

 

Na zakończenie nabożeństwa przy figurze Niepokalanej Matki Kościoła modliliśmy się jeszcze kantykiem Symeona i wysłuchaliśmy tzw. „okienka”,  archiwalnego nagrania z poświęcenia statuy przez kardynała Karola Wojtyłę z 11 czerwca 1973 roku.

A.R.

fot. Aleksandra Rogowska

fot. Aleksandra Rogowskafot. Aleksandra Rogowska