Ewangelizatorzy z Duchem

Jak co roku członkowie diakonii misyjnej z całej Polski spotkali się na jesiennej oazie modlitwy, aby „zaczerpnąć” siły na kolejny rok posługi oraz wsłuchać się w głos Pana, aby rozeznać, co jest Jego wolą dla każdego z nas i dla całej diakonii.

Tym razem (w dniach 3-5 listopada) gościliśmy w Krakowie, w Domu Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów. Jesienne spotkanie jest naszą coroczną tradycją, jednak w tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników: blisko 50 osób z 11 diecezji (warszawskiej, warszawsko-praskiej, łódzkiej, poznańskiej, wrocławskiej, katowickiej, krakowskiej, przemyskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, tarnowskiej i rzeszowskiej). Byli wśród nas zarówno kapłani, jak i małżonkowie, dorośli, studenci i młodzież, a nawet całe rodziny z dziećmi.

Oazę modlitwy poprowadził dla nas o. Bartłomiej Parys, werbista z Irlandii. Temat, wokół którego nas prowadził: „Ewangelizatorzy z Duchem”, zaczerpnął z adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. W przygotowaniu duchowym do przeżycia tych krótkich rekolekcji niezwykle pomocna była nowenna do Ducha Świętego opracowana przez ojca Bartłomieja, w czasie której wypraszaliśmy owoce tego czasu.

Przez cały weekend o. Bartłomiej otwierał nas na działanie Ducha Świętego oraz na przyjęcie Jego charyzmatów pomocnych w głoszeniu Ewangelii na krańcach świata. Dzielił się z nami swoim doświadczeniem posługi charyzmatycznej i opowiadał o początkach odnowy charyzmatycznej w Polsce, które są związane z naszym Ruchem i osobą ojca Franciszka Blachnickiego. Podczas swoich homilii ojciec Bartłomiej podkreślał, że misje nie zaczynają się w momencie wyjazdu, ale w naszym sercu. Mówił również, że zarówno misje, jak i działalność misyjną należy oddawać Matce Bożej, dlatego jako diakonia odpowiedzieliśmy na jego propozycję i postanowiliśmy, aby codziennie powierzać naszą posługę i nas samych, łącząc się ze sobą duchowo na modlitwie „Anioł Pański”.

Podczas spotkań w małych grupach uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie na nowo, jak ważne jest zaufanie Duchowi Świętemu w codziennym życiu.

Nie zabrakło w trakcie tego weekendu także czasu na świadectwa i dzielenie się doświadczeniami misyjnymi z tegorocznych wakacji (m.in. z Tanzanii i Ukrainy). Mogliśmy też wysłuchać opowieści ojca Macieja, który mówił o misjach komboniańskich.

W sobotni wieczór jako punkt kulminacyjny oazy modlitwy przeżywaliśmy modlitwę wstawienniczą, podczas której prosiliśmy o dar chrztu w Duchu Świętym. W wielu sercach Pan Bóg złożył tego wieczoru niesamowite łaski.

W niedzielę Agata Jankowiak, odpowiedzialna za tłumaczenie materiałów Ruchu na język angielski, przypomniała o anglojęzycznych stronach Ruchu, materiałach, które już są przetłumaczone, i o zadaniach, które w tym temacie są jeszcze do podjęcia.

Przemysław Wieczorek, odpowiedzialny wraz z żoną za Centralną Diakonię Misyjną, przedstawiał historię diakonii misyjnej (świętującej w tym roku swoje 10-lecie), jej wizję, cele i metody, jak również zaprosił już teraz wszystkich uczestników na wiosenną oazę jedności, w czasie której będziemy w zespołach roboczych pracować nad tym, w jaki sposób przygotować diakonię i cały Ruch na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który papież Franciszek ogłosił na 2019 rok.

Bez wątpienia wyjechaliśmy z tej oazy modlitwy umocnieni Duchem Świętym, pełni zapału do posługi, pewni, że tam gdzie my niedomagamy, tam On okaże swoją moc, jeśli tylko pozwolimy mu działać.

Pan Jest Wielki!