Exodus

1. Łacińska nazwa Księgi Wyjścia

2. Temat rekolekcji wakacyjnych II stopnia (słowo to oznacza  „wyjście” – rekolekcje II stopnia opierają się na starotestamentalnej Księdze Wyjścia).

3. Jedna z celebracji podczas oazy II stopnia, upamiętniająca wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej oraz w sposób symboliczny nasze wyjście z niewoli grzechu.