Gala Prawda – Krzyż – Wyzwolenie

16 października w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się II Gala Prawda – Krzyż – Wyzwolenie, w trakcie której zostały wręczone statuetki “Prawda – Krzyż – Wyzwolenie” osobom lub instytucjom wyróżniającym się propagowaniem w życiu społecznym idei głoszonych i realizowanych przez ks. F. Blachnickiego. Nagrody przyznaje kapituła, w skład której wchodzą: moderator generalny Ruchu, ekonom ruchu, para krajowa Domowego Kościoła, moderator Domowego Kościoła, moderator Uniii Kapłanów Chrystusa Sługi, odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, moderator centrum z Carlsbergu oraz przewodniczący Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu.

Tegoroczne nagrody otrzymali: Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – za aktywny i skuteczny wpływ na kształt polskiej polityki rodzinnej, dr Robert Derewenda – za wkład w zachowanie i popularyzację dziedzictwa ks. Franciszka Blachnickiego, Stanisława Orzeł – za wytrwałe towarzyszenie oraz zaangażowanie w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, prof. Krzysztof Wojcieszek – za merytoryczne wspieranie oraz propagowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Strefa Chwały Festiwal – za stworzenie platformy spotkania dla ludzi Nowej Kultury, Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL – za kontynuowanie dzieła formacji kapłańskiej, zapoczątkowanej przez ks. Franciszka Blachnickiego, Centralna Diakonia Misyjna – za działalność misyjną na rzecz Ruchu Światło-Życie w Kenii i w Tanzanii oraz poseł Henryk Kowalczyk – za owocne wspieranie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie

Gala w całości była transmitowana poprzez kanał Ruchu na youtube OAZA-TV.