Głosić w porę i nie w porę

W piątkowy wieczór 6 czerwca 2014 r. liturgią sprawowaną przy grobie Ojca Franciszka rozpoczęła się tegoroczna Centralna Oaza Matka.

Zapraszamy do wysłuchania homilii.

COM jest doświadczeniem wielkiej modlitwy w czasie Pięćdziesiątnicy, gromadzącym przedstawicieli wszystkich stanów Ruchu Światło-Życie. Z tego spotkania wywodzi się doświadczenie jedności dla wszystkich oaz, które będą organizowane w czasie wakacji, po to, by jeszcze bardziej się zakorzenić w Bogu i wydać owoce, by wszyscy członkowie Ruchu stawali się świadkami Chrystusa w codziennym życiu.

fot. Adam Kania

Hasłem, które będzie prowadzić członków Ruchu w obecnym roku formacyjnym (Centralna Oaza Matka to moment rozpoczęcia nowego roku formacyjnego) jest Radość Ewangelii. Jak podkreślił moderator generalny, będzie to czas modlitwy o odkrycie radości Ewangelii, przyjmowanie jej i przekazywanie dalej. „Obyśmy na wzór św. Piotra odpowiadali „tak” na miłość, która usuwa wiele grzechów”.

Moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk, powiedział, że w tym roku podczas COM-u będzie obchodzonych wiele rocznic. Pierwszą z nich jest sześćdziesiąta rocznica pierwszej Oazy Dzieci Bożych, kolejne to pięćdziesiąta rocznica powstania Centrum Ruchu na Kopiej Górce, miejsca, w którym setki ludzi mogą przeżyć spotkanie z żywym Bogiem, oraz czterdziestopięciolecie istnienia Ruchu Światło-Życie. W tym roku mija też trzydzieści pięć lat od rozpoczęcia dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Podczas tego COM-u uczestnicy w sposób szczególny będą dziękować za dar charyzmatu oraz dar kanonizacji Jana Pawła II, któremu Ruch Światło-Życie wiele zawdzięcza.

fot. Adam Kania

Podczas Nieszporów dokonano błogosławieństwa dwudziestu czterech nowych członków Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie. Towarzyszyła im modlitwa zarówno kapłanów, jak i wszystkich zgromadzonych wokół oazowiczów. Moderator generalny, ks. Adam Wodarczyk, w homilii przypomniał wydarzenia sprzed trzydziestu pięciu lat. Wyraźnie dowodzą one tego, że to Duch Święty uzdalnia do służby. 7 czerwca 1979 roku otwarto Wieczernik (miejsce celebracji Nieszporów), który oazowicze zgromadzeni na COM zbudowali w ciągu dziesięciu dni. W czasach, kiedy bardzo trudno było zdobyć jakiekolwiek materiały, udało się nie tylko to zrobić, ale i w rekordowo krótkim czasie. Ówczesne czuwanie poprzedzało pielgrzymkę na spotkanie z Janem Pawłem II w Nowym Targu, w czasie którego proklamowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Ojciec Święty wręczył wówczas oazowiczom Biblie.

To wydarzenie wspominała również p. Stanisława Orzeł. „Trzydzieści pięć lat temu w tym Wieczerniku Ojciec Franciszek tłumaczył nam sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wcześniej tego dnia zawiózł do Oświęcimia Księgę Czynów Wyzwolenia, do której wpisał się Jan Paweł II. Ta księga został mu zaniesiona w darze w czasie Eucharystii 8 czerwca w Nowym Targu. To była pierwsza pielgrzymka KWC”.

Moderator generalny Ruchu podkreślił, że łaski otrzymywane przed laty wspomina się po to, by widzieć, jak one działają w ludzkim życiu. Wspominanie jest ważne, ale trzeba prosić o ducha odwagi, by realizować te znaki w czasach, w których się żyje.

fot. Adam Kania

W czasie niedzielnej Jutrzni (w tzw. Dniu Animatora) po modlitwie nad kandydatami, po poświęceniu krzyży, siedemdziesięciu pięciu przedstawicieli różnych diecezji oraz czterech prowincji zakonnych przyjęło krzyż animatorski z rąk moderatora generalnego Ruchu, ks. Adama Wodarczyka, oraz dyplomy, które wręczała p. Dorota Seweryn.

W homilii ks. Aleksander Suchocki powiedział, że dwa fragmenty adhortacji Papieża Franciszka Evangelii gaudium można odnieść do animatorów Ruchu (p. 234 i 257). Animator ma być człowiekiem modlitwy i tą modlitwą ożywiać ludzi, do których został posłany. Drugą ważną wskazówką jest to, że całość przewyższa część. Często można zauważyć przywiązanie do lokalnych tradycji we wspólnotach, ale żeby być wiernym charyzmatowi, trzeba nieustannie wracać do korzeni, do miejsc, w których Ruch się rodził. Ks. Aleksander przypomniał też słowa ks. Danielskiego o tym, że animator ma być człowiekiem przekazu. Razem z Chrystusem dźwiga krzyż za zbawienie innych.

Niedzielna Eucharystia zakończyła główną część Centralnej Oazy Matki. W homilii moderator generalny Ruchu przypomniał, że przeżywając zesłanie Ducha Świętego wspomina się jednocześnie swój chrzest i bierzmowanie, modląc się o pogłębienie w sobie darów związanych z tymi sakramentami.

fot. Adam Kania

Ks. Adam Wodarczyk przypomniał również Dziesięć Wielkich Charyzmatów Ruchu, wymienionych w Liście z Boliwii, którymi członkowie Ruchu mają służyć Kościołowi. „Prośmy, byśmy na nowo odważyli się przyjąć charyzmat wyrażony w tych dziesięciu znakach. Dopiero przeżywając go w całości jesteśmy w stanie służyć owocnie”.

Pod koniec Mszy przedstawiciele poszczególnych diecezji odbierali świece oaz wielkich, od których zapalane będą kolejne w czasie Diecezjalnych Oaz Matek.

Zgromadzeni na Eucharystii pomodlili się również modlitwą wstawienniczą nad trzema osobami wyjeżdżającymi na misje. Magda i Przemek Skibińscy z Archidiecezji Wrocławskiej wyjeżdżają na trzymiesięczny wolontariat do Kenii, a Barbara Buszta do Ekwadoru.

W Centralnej Oazie Matce uczestniczyło około pięciuset osób z trzydziestu polskich diecezji i kilku prowincji zakonnych. Obecni byli również przedstawiciele Czech i Słowacji.

fot. Adam Kania

Ostatni dzień Centralnej Oazy Matki 2014, Święto Maryi, Matki Kościoła, przeżywany jest jako Dzień Moderatora; jest to również święto Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Podczas kilku przedpołudniowych godzin moderatorzy diecezjalni i zakonni uczestniczyli w Namiocie Światła w Kolegium Moderatorów, w którym uczestniczył bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

W uroczystej Eucharystii dziękowano za 25 lat kapłaństwa ks. Ryszarda Nowaka.

Na jej zakończenie ks. Rafał Arciszewski, moderator diecezjalny Archidiecezji Białostockiej, został uroczyście włączony do Stowarzyszenia „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”.

Tradycyjnie również uczestnicy ostatniego dnia COM-u, zgromadzeni wokół Źródła Życia ze statuą Matki Bożej, odnowili dokonany przez Kardynała Karola Wojtyłę przed czterdziestu laty Akt Oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła.