Godzina jedności

Kiedyś ostatni punkt dnia wspólnoty podczas letnich rekolekcji. Godzina jedności była podkreśleniem związku z Kościołem lokalnym. Gromadzono się wówczas w grupach osób pochodzących z jednej diecezji (a na diecezjalnych dniach wspólnoty – z jednej parafii), odczytywano listy jedności do biskupów i proboszczów. Obecnie, od początku istnienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zastąpiona przez Godzinę odpowiedzialności i misji, która przejęła niektóre elementy Godziny jedności.