Godzina świadectwa

Podczas różnych okazji takich jak: Dzień Wspólnoty, ostatni dzień rekolekcji oazowych itp. jednym z punktów programu jest Godzina świadectwa (z założenia nie musi to być akurat jedna godzina, tak to się tylko nazywa). Podczas tego spotkania osoby chętne dzielą się swoimi przeżyciami, tym, co dokonało się w ich życiu dzięki spotkaniu z Bogiem.