Internetowa rejestracja uczestników Kongregacji Odpowiedzialnych

Od tego roku wprowadzamy nową możliwość rejestracji delegatów na kongregację. Oprócz tradycyjnej formy rejestracji w dniu przyjazdu, dokonującej się przed wejściem na salę obrad (taka możliwość zapisu nadal będzie dostępna), można – unikając kolejki i niepotrzebnego stresu – w dniach 3–21 lutego br. dokonać rejestracji internetowej.

Rejestracja internetowa rusza 3 lutego 2016 roku od godz.1530.

W tym celu należy:

  • na stronie www.oaza.pl/KO2016 wybrać określone miejsce i zarezerwować je (analogicznie jak przy rezerwacji miejsca w kinie).
  • Osoby, które zarezerwowały miejsce, przechodzą weryfikację wg list otrzymanych od moderatora diecezjalnego ruchu lub innej właściwej osoby (o czym poniżej), że są delegatami na kongregację.
  • Następnie (po otrzymaniu maila o pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu rezerwacji) osoby te opłacają koszty organizacyjne (50 zł od osoby) na przesłany im numer konta bankowego i po otrzymaniu drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty drukują swój imienny bilet, na podstawie którego będą wpuszczone na salę obrad.

Delegaci, którzy nie otrzymają potwierdzenia rezerwacji bądź nie skorzystają z tej formy rejestracji, będą mogli w tradycyjny sposób – poprzez zapis i uiszczenie opłaty przy wejściu do auli o. Kordeckiego – dostać się na salę obrad.

Proponowany system rejestracji wymaga precyzyjnego określenia ilości uczestników 41 KO oraz potwierdzenia ze strony moderatorów diecezjalnych ruchu lub innych właściwych osób, kto jest delegatem kongregacji. Bei den Levitra Pillen handelt es sich um einfache Tabletten, die Oral und unzerkaut mit etwas Wasser einzunehmen sind. Eine gleichzeitige Einnahme von NO-Donatoren oder nitrathaltigen Medikamenten mit Potenzmittel Levitra online in Deutschland ist kontraindiziert. Sie können Levitra kaufen in Deutschland Apotheke zu günstigen Preisen. Każdy z uczestników wybiera (w wersji elektronicznej) lub otrzymuje (w wersji tradycyjnej) indywidualne, numerowane miejsce na salę obrad.

System nie daje możliwości zamiany miejsc. Z uwagi na ograniczoną ze względów bezpieczeństwa pojemność auli o. Kordeckiego, poniżej zamieszczona tabela określa maksymalną ilość miejsc dla delegatów poszczególnych grup, która to liczba – poza wyjątkowymi sytuacjami – nie może zostać powiększona.

Moderatorów diecezjalnych ruchu (lub inne osoby wymienione w tabeli) prosimy, by w porozumieniu z parami diecezjalnymi Domowego Kościoła, a jeśli to możliwe także z innymi przedstawicielami Diecezjalnych Diakonii Jedności, przesłały jak najszybciej listę delegatów na kongregację ze swojej diecezji lub diakonii na adres: sekretariat@oaza.pl.

Taki sposób weryfikacji umożliwi rejestrację przez internet oraz zapewni, że uczestnikami kongregacji staną się osoby kompetentne, będące nośnikami charyzmatu naszego ruchu.

Rezerwacje niepotwierdzone przez właściwego moderatora lub nieopłacone będą po 5 dniach anulowane.

Ze względu na czas realizowania i weryfikowania przelewów bankowych (uwaga: unikajmy wpłat w urzędach pocztowych, co zwykle wydłuża czas dokonania przelewu) system internetowy przyjmuje rezerwacje tylko do 21 lutego br. Po tym terminie uczestnicy kongregacji będą się mogli zarejestrować w tradycyjny sposób w dniu przyjazdu. W przypadku wątpliwości odnośnie do rejestracji na kongregację prosimy o kontakt na adres: sekretariat@oaza.pl.

tabela