Jałmużna wielkopostna dla Filipin

Drodzy przyjaciele dzieł misyjnych, dzięki Waszej hojności udało się już zebrać ponad 5000 zł, dzięki którym dwie osoby z Filipin – ks. Arnel i pani Melende – przyjadą w tym roku na rekolekcje oazowe do Polski. Kochani, prosimy przekażcie swoją jałmużnę wielkopostną dla Filipin, aby umożliwić przyjazd większej ilości kapłanów i osób świeckich. Pragniemy, aby zaczerpnęli oni charyzmatu Światło-Życie na polskiej ziemi i mogli go zawieźć do swojej ojczyzny. Filipińczycy pokrywają połowę kosztów potrzebnych na przelot, pobyt i rekolekcje.

Wspieraj dzieła misyjne, dokonując wpłaty na konto:

08 1560 1111 2022 0180 3000 0018
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko
z dopiskiem: „Cele statutowe – FILIPINY”
(wpłaty można odliczyć od podatku jako darowiznę)

Wpłaty na raty: Zamiast jednorazowej ofiary możesz także ustawić zlecenie stałe i co miesiąc przelewać 10, 20 czy 50 zł na misje.

Magdalena i Przemysław Skibińscy
Diakonia Misyjna Archidiecezji Wrocławskiej