Jednocząca siła liturgii

fot. Marek SzajdaW dniach 3–5 października 2014 roku odbyła się kolejna Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej. Tym razem miejscem spotkania był Kraków, będący gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się już za dwa lata.

Jaka będzie rola liturgii w tym wydarzeniu oraz w jaki sposób odpowiedzialność za tę sferę może podjąć Ruch Światło-Życie to główne pytania, na które starano się uzyskać odpowiedź podczas październikowego spotkania.

Ziemski Dom Jana Pawła II

Kraków jest miastem słynącym z kościołów, kaplic i bazylik, jednak tym razem spotkanie warsztatowe Diakonii nie odbywało się w żadnej ze słynnych od lat świątyń. Wybór padł na miejsce szczególne, będące wciąż w stanie budowy – Sanktuarium Jana Pawła II. Wzgórze znajdujące się w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (najczęściej określane jako „Dom” Papieża Polaka), będące niegdyś miejscem pracy Karola Wojtyły w fabryce „Solvay”, w ciągu zaledwie pięciu lat stało się miejscem pielgrzymek ludzi z całego świata. Ma ono stanowić główne centrum kultu Świętego, jak również istotny punkt w programie ŚDM. Wykończoną świątynię w 2016 roku nawiedzą setki tysięcy młodych ludzi, którzy będą mogli podziękować Karolowi Wojtyle za idee spotkań z rówieśnikami z całego świata.

Członkowie Diakonii Liturgicznej z Archidiecezji Wrocławskiej na OJDL w Krakowie.

Spotkanie z Żywym Bogiem

Aby posługiwać w trakcie liturgii nie można nie rozumieć jej istoty, a przede wszystkim nie można nie doświadczyć spotkania z żywym Bogiem. Rytm dnia wyznaczały celebracje Jutrzni i Nieszporów, zaś w jego centrum, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, znalazła się Msza Święta z udziałem pielgrzymów przybyłych do Sanktuarium.

Uczestnictwo w każdej z modlitw wymagało przygotowania oprawy liturgicznej, którą podejmowali członkowie poszczególnych diakonii diecezjalnych. Od każdego ministranta zadanie to wymagało niezwykłej uwagi i zaangażowania, gdyż przestrzeń, w której się poruszali, była nie tylko nowa, ale również wyjątkowa pod względem architektonicznym. Już samo przygotowanie liturgii w tak wielkiej świątyni jak Sanktuarium Jana Pawła II mogło być dla wielu przedsmakiem przyszłych celebracji w 2016 roku.

fot. Marek Szajda

Istotną rolę w przeżywaniu OJDL odegrały kręgi liturgiczne oraz spotkania w grupach tematycznych. Ich celem było przygotowanie liturgii poprzez napisanie komentarzy, modlitwy powszechnej czy dobór pieśni. Praca na tym polu, wymagająca wiedzy i umiejętności przekazania treści, była dla każdej z grup ważnym wkładem własnym w przeżywaną później Eucharystię.

Zupełnie innej aktywności wymagało dzielenie się swoim doświadczeniem liturgicznym. Uczestnicy grup mogli wymienić się spostrzeżeniami z przebiegu liturgii w ich rodzinnych parafiach oraz diecezjach. I choć różnic nie jest mało, to jednak na gruncie wspólnych praktyk i problemów warto szukać dobrych rozwiązań. Przykładem tego może być postulat jednej z grup, by szczególną uwagę skupiać na godnym ubiorze nawiedzających kościoły.

Liturgia buduje wspólnotę

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Archidiecezji Krakowskiej, poruszył temat kluczowy dla spotkania OJDL, ale także dla działalności Ruchu Światło-Życie. W swoim wykładzie na temat roli Słowa Bożego w kształtowaniu wspólnoty liturgicznej przypomniał, że obecność Boga w Słowie jest dla każdego człowieka wielkim darem. Bóg poprzez Słowo komunikuje się z nami i jednocześnie objawia się w nim jako znaku.

fot. Marek Szajda

Koncepcja przygotowania liturgii Światowych Dni Młodych, choć wciąż się tworzy i jest zależna od wielu czynników techniczno – logistycznych, w swym podstawowym wymiarze zwraca szczególną uwagę na przeżycie i celebrowanie liturgii jako spotkania z żywym Bogiem. Dlatego też tworzenie zespołów liturgicznych do posługi w danych punktach i diecezjach musi być nakierowane na rzeczywiste spotkanie, nie zaś na „odprawianie” liturgii.

Tematy o innym charakterze podejmował z kolei ks. dr Stanisław Szczepaniec – konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Poruszał on problem liturgii jako najważniejszego spoiwa, które łączy i buduje wspólnotę, czy też kwestie związane z przypominaniem wiernym godności, łaski i zadania płynącego z chrztu oraz bierzmowania. Ks. Szczepaniec zaprezentował również aktualne zagadnienia, którymi zajmuje się Podkomisja ds. Służby Liturgicznej Episkopatu. Wśród nich ważny element stanowi kwestia uporządkowania formacji zespołów liturgicznych.

fot. Marek Szajda

Kraków otwiera drzwi

Spotkanie w Krakowie nie było tylko przygotowaniem uczestników do służby, którą pragną podjąć! Mieszkańcy parafii przyjęli część z nich pod swoje dachy – tak, jak będzie się to odbywało w czasie trwania ŚDM.

Dogodna przestrzeń, celebracje liturgiczne i ciekawe wykłady z pewnością nie spełniłyby swojej roli, gdyby nie wzajemna otwartość, sympatia oraz wspólnota, którą potrafili stworzyć w tak krótkim czasie oazowicze z całej Polski. Przedstawiciele dziesięciu diakonii obecnych na rekolekcjach opowiedzieli o swoich spotkaniach, formacji, aktywności oraz problemach. Wysłuchanie sprawozdań oraz inspirowanie się różnymi pomysłami stanowiło ważny element budowania jedności pomiędzy uczestnikami.

Tekst redakcji powstał na podstawie relacji:

Jednocząca siła liturgii – w oczekiwaniu na Kraków 2016, Marek Szajda DDL Archidiecezji Wrocławskiej

Relacja ze stron CDL, Maria Zięba, DDL Archidiecezji Wrocławskiej


 

Łączyło nas umiłowanie liturgii, pragnienie pomocy i zaangażowania się podczas Światowych Dni Młodych, ale przede wszystkim sam Chrystus. Bez Niego nie byłoby ani jedności, ani liturgii. Tymczasem zawierzając Mu dzieła liturgiczne i wielkie wydarzenie ŚDM w Krakowie, możemy być pełni nadziei na sukces spotkania się z Nim wraz z milionami młodych ludzi. A realizując kolejne etapy przygotowania do tego wydarzenia już można rezerwować czas na kolejną Oazę Jedności Diakonii Liturgicznej, która w przyszłym roku odbędzie się w Laskach koło Warszawy.

Marek Szajda

DDL archidiecezji wrocławskiej

Przez cały pobyt w Krakowie, rozpoczynając dzień Jutrznią przy relikwiach Jana Pawła II czułam (i myślę, że nie tylko ja), że Papież wstawia się za nami i opiekuje dziełem ŚDM, które rozpoczął w 1985 roku.

Maria Zięba

DDL archidiecezji wrocławskiej