Jesteśmy spadkobiercami wizji

28 października 2017r. we Wrocławiu miało miejsce kolejne wydarzenie w ramach obchodów 30. rocznicy odejścia do Pana Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

fot. Michał SzepietowskiSpotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele św. Elżbiety, w którym w 1981 roku odbyły się pierwsze we Wrocławiu rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez ks. Franciszka Blachnickiego. W homilii ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, podkreślił znaczenie zmiany myślenia o Kościele, które prezentował ks. Franciszek Blachnicki, i to, że jesteśmy spadkobiercami jego wizji. Wciąż aktualnym zadaniem jest ewangelizacja i znalezienie w Kościele miejsca dla każdego.

fot. Michał SzepietowskiDrugim punktem spotkania było mini sympozjum, które odbyło się przy okazji otwarcia wystawy „Wychowawca wolnych ludzi” w Centrum Historii Zajezdnia . Również to miejsce miało swoje znaczenie symboliczne – tu miały miejsce pierwsze strajki roku 1980 i tu rodziła się wrocławska Solidarność.

fot. Michał SzepietowskiPrelekcje i świadectwa pokazywały, że wolność wynika z nawrócenia człowieka i w efekcie powoduje jego zaangażowanie w przemianę otaczającego świata. Program Prawda – Krzyż – Wyzwolenie, który Ojciec Franciszek tworzył jako uzupełnienie formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie, pokazywał sens i sposoby zaangażowania w działania w wymiarze społecznym i przygotowywał członków Ruchu na rzeczywistość mającą nastąpić po upadku komunizmu.

fot. Michał SzepietowskiWystawa multimedialna „Wychowawca wolnych ludzi” prezentuje między innymi, w jakich warunkach powstawał Ruch Światło-Życie i jak bardzo działania Ojca były nie tylko odważne, ale i niekonwencjonalne. Kolekcja korespondencji z przekazów wysyłanych przy okazji różnych akcji solidarnościowych była dowodem absurdalności realiów ówczesnego świata. Jedni ze zwiedzających oglądając tę część wystawy stwierdzili ze zdumieniem, że (w porównaniu) teraz żyjemy w naprawdę wolnym kraju.

fot. Michał SzepietowskiBardzo łatwo jest zapomnieć o osiągnięciach i skoncentrować się na trudnościach albo uznać, że wszystkie zadania zostały wykonane, a zmiany osiągnięte. Jednak dokładne wejście w nauczanie Ojca Franciszka uświadamia, że żadne z zadań postawionych w formacji i programie społecznym nie straciły na aktualności. Ciągle jesteśmy wezwani do osobistego nawrócenia, wewnętrznej integracji i przemiany bez przemocy instytucji otaczającego nas świata. /wsz/

Eucharystia – homilia: ks. Marek Sędek (moderator generalny Ruchu Światło-Życie) – plik audio

„Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” teologia wyzwolenia  ks. Fr. Blachnickiego – wykład: ks. Marek Sędek (moderator generalny Ruchu Światło-Życie)

fot. Michał SzepietowskiEwangelizacja środowiska ludzi pracy – wykład: dr Robert Derewenda (dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego)

fot. Michał SzepietowskiŚwiadectwa:

ks. Stanisław Babicz – plik audio

fot. Michał SzepietowskiZofia Michalska –  plik audio

fot. Michał SzepietowskiKrystyna Hautz – plik audio

fot. Michał SzepietowskiUrszula Pohl – plik audio

fot. Michał Szepietowskirealizacja: DKS Wrocław