Już niedługo “Wieczernik” o świeckich

Świeccy w Kościele – taki będzie temat następnego, 228 numeru “Wieczernika”. Będziemy chcieli przyjrzeć się najróżniejszym rolom, jakie w Kościele mogą pełnić osoby świeckie, pokazać świadectwa konkretnego zaangażowania i obecności.

W numerze znajdą się teksty podejmujące następujące tematy:

  • powszechne kapłaństwo
  • powołanie ludzi świeckich do głoszenia Ewangelii
  • zaangażowanie świeckich w życie parafii
  • katechiści, akolici, lektorzy – nowe posługi dla osób świeckich?
  • świeccy w liturgii
  • posługa świeckich w ochronie dzieci
  • świeccy konsekrowani
  • trzecie zakony
  • spojrzenie proboszczów na obecność świeckich w parafii

228. numer „Wieczernika” ukaże się na początku września. Zapraszamy do jego zamawiania.

Można to uczynić pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl