Już niedługo “Wieczernik” poświęcony tematowi roku

Jak zawsze, wakacyjny numer „Wieczernika” podejmuje temat nowego roku pracy formacyjnej. W tym roku jest to jak wiadomo „Miłosierni jak Ojciec” – temat trwającego Roku Miłosierdzia i zarazem temat nowego roku pracy formacyjnej Ruchu Światło-Życie. „Miłosierni jak Ojciec” będzie tematem najbliższego 211 numeru „Wieczernika”.

W numerze znajdą się teksty poruszające następujące tematy:

  • co powinien zmienić w nas Rok Miłosierdzia?
  • czym jest miłosierdzie (definicja)
  • sens biblijnego błogosławieństwa „Błogosławieni miłosierni”
  • postawa miłosiernego Boga a postawa człowieka wobec Boga okazującego miłosierdzie
  • uczynki miłosierne co do duszy
  • dlaczego tak trudno przebaczać
  • uczynki miłosierne co do ciała
  • rozwaga a serce w okazywaniu miłosierdzia
  • święci, którzy okazywali miłosierdzie.

211. numer „Wieczernika” ukaże się na początku czerwca. Zapraszamy do jego zamawiania.

Zamówienia można składać na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl lub telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) albo przez formularz na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl