Kapłan w Domowym Kościele

W dniach 21-24.11.2016 r. odbyły się w Krościenku nad Dunajcem jesienne rekolekcje dla kapłanów organizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi, których temat brzmiał: „Kapłan a duchowość małżeńska w formacji Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie”. W tym roku UKCHS zaprosiła do współprowadzenia rekolekcji Centralną Diakonię Domowego Kościoła. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 120 kapłanów z całej Polski, a także spoza jej granic: z USA, Francji, Niemiec oraz z Ukrainy.

Celem tego świętego czasu było przede wszystkim pogłębienie wiary przez doświadczenie działania Boga, poprzez pielgrzymkę do centrum Ruchu, która pobudza do posługi, a posługa buduje wiarę.

Pozwolił on kapłanom na nowo odkryć piękno drogi do świętości przez sakrament małżeństwa, jak i wzbogacić swoją duchowość przez odkrycie, w jaki sposób posługiwanie rodzinom buduje ich tożsamość jako prezbiterów służących wspólnocie.

zobacz całość na stronach UKChS