Katolik – człowiek posłuszny?

Posłuszeństwo niepodzielnie wiąże się ze słuchaniem, aby być posłusz­nym trzeba najpierw usłyszeć głos Pana i zaufać Jego słowu. Do tego potrzebna jest osobista relacja z Bogiem i wiara w Jego miłość. I tak dochodzimy do podstawowego pytania: kim jest dla mnie Pan Bóg?

W życiu nas chrześcijan wzorem posłuszeństwa jest Jezus Chrystus, który „stał się posłuszny aż do śmierci”. Posłuszeństwo Abrahama, który był gotów poświęcić swego jedynego syna zadziwia, niepokoi i zmusza do zadawania so­bie konkretnych, trudnych pytań.

Warto zastanowić się nad tym co mi osobiście utrudnia, aby w pełni zau­fać i być posłusznym.

Jak pogodzić wolną wolę, rozum i posłuszeństwo?

Coraz częściej słyszymy słowa krytyki i próby podważania autorytetu pa­pieża Franciszka. Papież jest nieomylny gdy mówi ex cathedra. Warto poczy­tać, które z Jego wypowiedzi do takich należą, a które nie.

Kolejny aspekt posłuszeństwa to posłuszeństwo na drodze formacji w Ru­chu. Jest to temat dotyczący każdego z nas i warto niejednokrotnie do niego wracać.

Ufamy, że prezentowane teksty pozwolą odkryć jak  istotna jest rola posta­wy posłuszeństwa w procesie kształtowania dojrzałego chrześcijanina.

Renata Bartosiak

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Posłuszeństwo

Na drodze ucznia

Dzieła żyjącego Boga

  • Nasz adwent
  • Boży plan, Boży dar

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony