Komunikat Moderatora Generalnego nr 3 – 2015/2016

pobierz komunikat w formacie pdf

Drodzy Moderatorzy diecezjalni,
zakonni i Domowego Kościoła,
Członkowie diecezjalnych diakonii jedności!

1. XLI Kongregacja Odpowiedzialnych

Przed nami XLI Kongregacja Odpowiedzialnych naszego ruchu przeżywana, jak co roku, w jasnogórskim sanktuarium. Podejmie ona tematykę wyznaczoną przez hasło roku formacyjnego 2016/2017: „Miłosierni jak Ojciec”. Program kongregacji będzie następujący:

Piątek 26 II

18.30   Możliwość uczestnictwa w Eucharystii w kaplicy MB Częstochowskiej
19.30   Modlitwa rozpoczynająca XLI Kongregację Odpowiedzialnych (w kaplicy MB Częstochowskiej)

Sobota 27 II

8.00   Jutrznia
9.00   Otwarcie kongregacji, zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie
9.30   „Miłosierni jak Ojciec” – Łukaszowy klucz do błogosławieństwa o miłosierdziu – dr hab. Krzysztof Mielcarek (Lublin)
10.15   Kult miłosierdzia Bożego na tle praktyki pokutnej Kościoła – ks. dr Jan Konarski (Warszawa)
11.15   Komunikaty przed ŚDM – ks. Grzegorz Suchodolski
Odnowienie przymierza chrzcielnego w Wigilię Paschalną – ks. Grzegorz Krysztofik (Warka)
12.00   przerwa
14.00   Eucharystia – ks. bp Adam Wodarczyk (bazylika)
16.00   Propozycje ewangelizacyjne
17.30   Komunikaty różne
18.00   przerwa
19.30   Nieszpory z przyjęciem do stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie
21.00   Apel jasnogórski

Niedziela 28 II

8.00   Jutrznia
9.00   „Miłosierni jak Ojciec” – ojcostwo miarą męskości – Jacek Pulikowski (Poznań)
10.30   Posługa miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie – ks. Marek Sędek
11.30   Odczytanie listów jedności, podsumowanie kongregacji
12.00   przerwa
14.00   Eucharystia – ks. abp Wacław Depo (kaplica MB Częstochowskiej)

Poniedziałek 29 II

8.00   Eucharystia z jutrznią – ks. bp Adam Szal (kaplica MB Częstochowskiej)
9.30   Spotkanie Kolegium Moderatorów w Domu Pielgrzyma

Jako przygotowanie do tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych niech wszystkim delegatom posłużą dwa teksty papieży:

 • Encyklika Jana Pawła II Dives in misericordia
 • Bulla papieża Franciszka Misericordiae vultus.

2. Internetowy sposób rejestracji uczestników kongregacji

Od tego roku wprowadzamy nową możliwość rejestracji delegatów na kongregację. Oprócz tradycyjnej formy rejestracji w dniu przyjazdu, dokonującej się przed wejściem na salę obrad (taka możliwość zapisu nadal będzie dostępna), można – unikając kolejki i niepotrzebnego stresu – w dniach 3–21 lutego br. na stronie www.oaza.pl/KO2016 wybrać określone miejsce i zarezerwować je (analogicznie jak przy rezerwacji miejsca w kinie). Osoby, które zarezerwowały miejsce, przechodzą weryfikację wg list otrzymanych od moderatora diecezjalnego ruchu lub innej właściwej osoby (o czym poniżej), że są delegatami na kongregację. Następnie (po otrzymaniu maila o pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu rezerwacji) osoby te opłacają koszty organizacyjne (50 zł od osoby) na przesłany im numer konta bankowego i po otrzymaniu drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty drukują swój imienny bilet, na podstawie którego będą wpuszczone na salę obrad. Delegaci, którzy nie otrzymają potwierdzenia rezerwacji bądź nie skorzystają z tej formy rejestracji, będą mogli w tradycyjny sposób – poprzez zapis i uiszczenie opłaty przy wejściu do auli o. Kordeckiego – dostać się na salę obrad. Proponowany system rejestracji wymaga precyzyjnego określenia ilości uczestników 41 KO oraz potwierdzenia ze strony moderatorów diecezjalnych ruchu lub innych właściwych osób, kto jest delegatem kongregacji. Każdy z uczestników wybiera (w wersji elektronicznej) lub otrzymuje (w wersji tradycyjnej) indywidualne, numerowane miejsce na salę obrad. System nie daje możliwości zamiany miejsc. Z uwagi na ograniczoną ze względów bezpieczeństwa pojemność auli o. Kordeckiego, poniżej zamieszczona tabela określa maksymalną ilość miejsc dla delegatów poszczególnych grup, która to liczba – poza wyjątkowymi sytuacjami – nie może zostać powiększona. Moderatorów diecezjalnych ruchu (lub inne osoby wymienione w tabeli) prosimy, by w porozumieniu z parami diecezjalnymi Domowego Kościoła, a jeśli to możliwe także z innymi przedstawicielami Diecezjalnych Diakonii Jedności, przesłały jak najszybciej listę delegatów na kongregację ze swojej diecezji lub diakonii na adres: sekretariat@oaza.pl. Taki sposób weryfikacji umożliwi rejestrację przez internet oraz zapewni, że uczestnikami kongregacji staną się osoby kompetentne, będące nośnikami charyzmatu naszego ruchu. Rezerwacje niepotwierdzone przez właściwego moderatora lub nieopłacone będą po 5 dniach anulowane. Ze względu na czas realizowania i weryfikowania przelewów bankowych (uwaga: unikajmy wpłat w urzędach pocztowych, co zwykle wydłuża czas dokonania przelewu) system internetowy przyjmuje rezerwacje tylko do 21 lutego br. Po tym terminie uczestnicy kongregacji będą się mogli zarejestrować w tradycyjny sposób w dniu przyjazdu. W przypadku wątpliwości odnośnie do rejestracji na kongregację prosimy o kontakt na adres: sekretariat@oaza.pl.

tabela

3. XXI Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie Parresia

Odbędzie się ono w dniach 25–26 lutego br. w ośrodku ruchu archidiecezji częstochowskiej (Częstochowa, ul. Dobrzyńska 112/114). Celem spotkania jest wymiana doświadczeń pracy Ruchu Światło-Życie w różnych krajach, pogłębienie kontaktów, pomoc w rozeznawaniu kształtowania struktur krajowych i inspirowanie głoszenia Ewangelii przez Ruch „aż po krańce ziemi”. Zgłoszenia: drogocenna.perla@oaza.de.

4. Błogosławienie członków stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie podczas Kongregacji Odpowiedzialnych

Osoby, które pragną przyjąć błogosławienie członków stowarzyszenia, proszone są o rejestrację online: adres

Rejestracja czynna będzie do 22 lutego br. (Oddzielnie należy zgłosić swój udział w kongregacji. Powyższa rejestracja dotyczy tylko błogosławienia DIAKONII). Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać (pocztą tradycyjną) do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na ORD. Przed wysłaniem trzeba się upewnić, czy wszystkie pola są wypełnione, czy nie brakuje podpisu moderatora diecezjalnego itp. Adres do wysłania: CDFD Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem. Formularz musi dotrzeć przed 23.02.2016. Zalecamy dodatkowo zrobić skan lub zdjęcie i zachować plik. Podczas kongregacji, w sobotę w godzinach przedpołudniowych, zostanie uruchomiony punkt zgłoszeń, w którym będzie można potwierdzić obecność i dokonać wpłaty. Koszt to 25 zł od jednej osoby, a od małżeństwa – 35 zł. Dalsze informacje będą wysyłane mailem po zakończeniu rejestracji online. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: cdfd@oaza.pl.

5. Nominacje do posług w ruchu

Na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności dnia 30 stycznia br. powołałem nowego Przewodniczącego Komisji Teologiczno-Programowej, którym został ks. dr hab. Piotr Kulbacki z archidiecezji łódzkiej. Powołałem także Moderatorów Centralnej Diakonii Misyjnej, którymi zostali Anna i Przemysław Wieczorek, również z archidiecezji łódzkiej.

6. Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła

Przypominam i zapraszam wszystkich moderatorów diecezjalnych i zakonnych naszego ruchu wraz z moderatorami odpowiedzialnymi za Domowy Kościół w diecezjach na rekolekcje do Porszewic w dniach 28 III (przyjazd wieczorem na nocleg) – 31 III (wyjazd po g. 14.00). Rekolekcje będzie prowadził Moderator generalny ruchu wraz z Moderatorem krajowym Domowego Kościoła, co będzie okazją do budowania i pogłębiania jedności w naszym ruchu. Temat rekolekcji: Miłosierni jak Ojciec. W ramach rekolekcji oprócz konferencji będą spotkania w małych grupach i wspólna refleksja nad tematem roku. Zgłoszenia na adres: sekretariat@oaza.pl.

7. 1050-lecie Chrztu Polski – spotkanie na stadionie w Poznaniu 16 kwietnia 2016 r.

W tym wyjątkowym roku Domowy Kościół zamiast tradycyjnie do Kalisza pielgrzymuje do Poznania. Program spotkania w Poznaniu – „Gdzie chrzest, tam nadzieja” – jest następujący:

10.50   Świętowanie na stadionie – czas radości i nabożeństwa pogłębiającego istotę chrztu świętego

14.00   Eucharystia z sakramentem chrztu świętego dorosłych.

19.45   Musical „Jesus Christ Superstar” (dla chętnych)

Jako Ruch chcemy zająć miejsca w sektorach przeznaczonych dla grup, dlatego prosimy, by każda para diecezjalna (lub wyznaczona przez nią osoba) dokonała zgłoszenia grupy przez formularz znajdujący się na stronie: http://www.stadion2016.pl/ Maksymalnie można wpisać 100 osób. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt ze swoją parą diecezjalną. Docelowo będzie potrzebny imienny spis i każdy otrzyma bilet drogą mailową. W razie wątpliwości pomocą służą Elżbieta i Jerzy Wolscy – para diecezjalna poznańska: tel. 602 721 084; paradiecezjalna@poznan.oaza.pl

8. Miesięczna szkoła animatora

Przypominamy, że w sierpniu 2016 r. organizujemy miesięczną szkołę animatora w centrum ruchu w Krościenku. Jej celem jest przygotowanie współpracowników moderatora diecezjalnego w prowadzeniu i koordynowaniu różnych inicjatyw ruchu w poszczególnych diecezjach. Za całość funkcjonowania miesięcznej szkoły animatora odpowiada Moderator generalny, natomiast poszczególne tygodnie będą prowadzić specjalnie do tego powołane zespoły diakonii. Zapraszamy osoby po pełnej formacji, będące członkami KWC w wieku 20–35 lat, delegowane przez moderatorów diecezjalnych lub moderatorów centralnych diakonii ruchu, najlepiej po 2–3 z jednej diecezji. Koszt 2 000 zł (warto pomyśleć o dofinansowaniu uczestników). Przyjazd 31 VII wieczorem, rozjazd 27 VIII wieczorem. Zgłoszenia kandydatów do końca marca 2016 r. na adres: sekretariat@oaza.pl

9. Światowe Dni Młodzieży

Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W ramach Festiwalu Młodych nasz ruch będzie animował w dniach 26–29 VII program modlitewno-ewangelizacyjny w kościele p.w. Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Zapraszamy do współpracy zespoły muzyczne, schole, grupy z programem ewangelizacyjnym, grupy do animacji modlitewnej oraz pojedynczych wolontariuszy z naszego ruchu. Tę inicjatywę koordynuje Moderator archidiecezji krakowskiej, ks. Michał Leśniak. Zgłoszenia koniecznie do połowy lutego (taki termin wyznaczył nam Komitet Organizacyjny ŚDM) na adres: michalpat@gmail.com

10. Ogłoszenia centralnych diakonii

 • Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Oaza Jedności Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w oazowe media odbędzie się w dniach 11–13 marca br. w Sulejówku. Szczegóły na stronie:

www.oaza.pl/wydarzenie/oaza-jednosci-diakonii-komunikowania-spolecznego-2016/

Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii są umieszczane na stronie CDKS (www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe” (w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz ruch.

 • Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

I. Triduum Paschalne

1. W Centrum Światło-Życie w Krościenku

Termin: 24–27 III 2016

Zostało 8 wolnych miejsc dla młodzieży i studentów.

Zapraszamy te osoby, które pragną uczestniczyć w całym Triduum Paschalnym.

 • Rozpoczęcie: 24 III (Wielki Czwartek) – przyjazd do godz. 15.30.
 • Zakończenie: 27 III (nieszpory niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) – ok. godz.17.00.
 • Rozjazd w Poniedziałek Wielkanocny (Eucharystia – śniadanie – wyjazd). Można wyjechać już po nieszporach wielkanocnych.

2. Wolne miejsca na Triduum Paschalne

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie do CDOR (cdor@oaza.pl) wolnych miejsc na Triduum Paschalnym w formie rekolekcji.

Informacje zostaną umieszczone w BANKU WOLNYCH MIEJSC na www.oaza.pl/cdor.

W zgłoszeniu podajemy:

 • miejsce Triduum Paschalnego;
 • czy są to rekolekcje stacjonarne w ośrodku czy dla osób dochodzących;
 • organizator – diecezja/zgromadzenie;
 • kontakt (telefon, email);
 • ilość wolnych miejsc;
 • miejsca dla rodzin (tak/nie);

II. OŻK 2016 – rekolekcje w Centrum Światło-Życie w Krościenku

1. Rekolekcje piętnastodniowe – zgłoszenia: do 5 VI 2016r.

I turnus: 1–17 VII

OST i OD Iº Krościenko, dla studentów, kleryków, dorosłych,

OST i OD IIºKrościenko, dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.

II turnus: 5–21 VIII

OST i OD IºKrościenko, dla studentów, kleryków, dorosłych.

OST i OD IIºKrościenko, dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.

ONŻ III0 Kraków: dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, studenci, dorośli)

Turnus dodatkowy: 3–19 IX

OST i OD IºKrościenko, dla studentów, kleryków, dorosłych.

OST i OD IIºKrościenko, dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.

OST i OD III0 – Wrocław, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (studenci, dorośli).

2. Rekolekcje tematyczne

29 IV–4 V 2016 „Jak kochać i być kochanym”. Rekolekcje ewangelizacyjne dla narzeczonych

 • Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Światło-Życie, ale wszyscy, którzy chcą zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia; którzy w poważny sposób myślą o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa; narzeczeni z wyznaczoną datą ślubu, ale także ci, którzy odkrywają, że pragną być razem.
 • Zgłoszenia: do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona (możemy przyjąć tylko 15 par), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

18–25 VI 2016 „Pięknie jest być starym”. Rekolekcje oazowe dla seniorów… 60+

 • Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem
 • Prowadzący: kapłan, animatorzy, psycholog, lekarz
 • Uczestnicy: warto rozejrzeć się w naszych środowiskach i zaprosić do udziału osoby dojrzałe wiekiem. Zapraszamy osoby z Ruchu Światło-Życie oraz te, które do tej pory nie miały możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, ani też poznania naszego Ruchu. Może pora pomyśleć o swoich rodzicach, dziadkach, sąsiadach, znajomych.
 • Zgłoszenia: najpóźniej do 1 V 2016r. (lub do wyczerpania miejsc)

2–7 VII 2016 „Zbudować namiot spotkania”. Rekolekcje o modlitwie osobistej

„Musimy zbudować sobie Namiot Spotkania. Droga modlitwy to długa droga naszego życia. Nieraz ludzie mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat tej drogi i wiedzą, że rzeczą najważniejszą jest to, żeby nigdy się nie zniechęcić, nigdy z tej drogi nie zrezygnować. Czy rzeczywiście Namiot Spotkania odgrywa centralną rolę w naszym życiu wewnętrznym?” (Ks. Franciszek Blachnicki).

 • Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem
 • Uczestnicy: osoby wszystkich stanów (młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby konsekrowane, klerycy, kapłani), serdecznie zapraszamy także osoby spoza Ruchu Światło-Życie.
 • Zgłoszenia: do 1 VI 2016r. (lub do wyczerpania miejsc)

 

19–24 VII 2016 „Zostań wspólnikiem Boga”. Rekolekcje dla przedsiębiorców

Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowiązuje przed Bogiem i ludźmi, jak wpływa na życie rodziny, wspólnoty. Ukazywanie przenikania codziennego życia wiarą i ewangelicznym myśleniem jest jednym z głównych charyzmatów naszego Ruchu. Dlatego ta forma rekolekcji może ubogacić uczestników rekolekcji w nowe biblijne inspiracje dotyczące ich pracy, relacji pracowniczych oraz chrześcijańskiego podejścia do finansów.

 • Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem
 • Uczestnicy: prowadzący własne firmy, przygotowujący się do założenia własnych firm, pracownicy banków oraz ci wszyscy, którzy chcą się uczyć Bożego zarządzania dobrami materialnymi.
 • Zgłoszenia: do 1 VI 2016r. (lub do wyczerpania miejsc)

Kontakt:

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
Ks. F. Blachnickiego 2,
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik),
email: cdor@oaza.pl;

Szczegółowe informacje po 20 II 2016 r. na www.oaza.pl/cdor

11. Troska o skuteczniejszy przepływ informacji

Przed nami wciąż wiele komunikatów i spraw organizacyjnych. Wszyscy rozumiemy, jak kluczową sprawą w obecnych czasach staje się sprawny przepływ informacji. Często z powodu różnych zajęć moderatora utrudniony albo opóźniony jest przekaz informacji z centrum ruchu do diakonii i wspólnot w diecezjach. Z tego powodu zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie (jeśli jeszcze to nie zostało dokonane) na adres sekretariat@oaza.pl adresów mailowych wszystkich osób z Waszej diecezjalnej diakonii jedności. Jeżeli takowej jeszcze nie ma w Waszej diecezji, bardzo proszę o przesłanie adresów mailowych Waszych najbliższych 5 współpracowników, zarówno kapłanów, jak i świeckich. Do nich będą przesyłane komunikaty i ważne ogłoszenia z centrum naszego ruchu. Ze swojej strony obiecuję, że tworzona w ten sposób baza danych adresów mailowych będzie wykorzystana wyłącznie do załatwiania spraw organizacyjnych i formacyjnych naszego ruchu.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
Ks. Marek Sędek