Kreatywność i współpraca

26 września 2015r. we Wrocławiu odbyła się 35. Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, w której uczestniczyło kilkuset członków i sympatyków dzieła z ponad dwudziestu diecezji w kraju.

fot. Anna Kamińska

Pielgrzymi spotkali się w kościele pw. Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Obecni byli moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek, oraz bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości w KEP.

fot. Anna Kamińska

Poproszony o wygłoszenie konferencji programowej ks. Marek Sędek stwierdził, że nadal aktualne jest podejmowanie walki o wolność na wszystkich trzech płaszczyznach zniewolenia: fundamentalnej (zniewolenie przez grzech), ogólnej (zniewolenie przez manipulację) oraz szczegółowej (zniewolenie przez różne nałogi). Podkreślił również, że KWC to podejmowanie czynów miłosierdzia.

fot. Anna Kamińska

Wymienił również kilka zadań stojących przed Diakonią Wyzwolenia: wskazał na potrzebę tworzenia terenowych placówek Krucjaty i rozwój Diakonii Wyzwolenia, konieczność szerokiego spojrzenia na Krucjatę, nie zatrzymywanie się na działalności antyalkoholowej, większe wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii komunikacyjnych, rozwijania współpracy na różnych płaszczyznach przez wymianę informacji i nawiązywanie kontaktów, aktywizację biernych członków KWC.

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska

fot. Anna Kamińska