Ks. Franciszek Blachnicki w Polskim Radiu

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-ŻycieW okresie pobytu na emigracji ks. Blachnicki był częstym gościem polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Na falach radia tłumaczył istotę komunizmu i wskazywał właściwą drogę postępowania wobec reżymu: w prawdzie i wolności, ale bez przemocy.

W RWE emitowano audycje przygotowane przez studio nagrań „Prawda-Wyzwolenie” utworzone przez ks. F. Blachnickiego w centrum oazowym w Carlsbergu. Od roku 1984 Radio Wolna Europa często transmitowało niedzielne Msze święte z kaplicy w Centrum Światło-Życie w Carlsbergu. Wiele z takich nagrań zachowało się w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie.

Radio Wolna Europa przez lata komunizmu (od roku 1952) emitowało do Polski codzienne programy publicystyczne i rozrywkowe. Mimo celowego zagłuszania przez stacje komunistyczne Polacy z Radia Wolna Europa czerpali prawdziwe wiadomości o Polsce i świecie.

Ówczesne komunistyczne Radio Warszawa, również poświęciło czas antenowy osobie i działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Z tym, że były to audycje szkalujące jego działalność.

Już w listopadzie 1981 roku, zaledwie parę dni po powstaniu Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej, Radio Warszawa nadało audycję, w której krytykowało zaangażowanie polityczne ks. Franciszka Blachnickiego.

Od 15 listopada 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w programie Pierwszym Polskiego Radia (o godz. 23.30) redaktor Marek Lewicki prowadził cotygodniowe audycje, poświęcone ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Przedstawiał w nich obraz zagrożenia państwa polskiego, przez działalność księdza Blachnickiego (R. Derewenda, Dzieło wiary. Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985, Kraków 2010).

Więcej tego typu informacji historycznych na stronie Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego na Facebook.

Oprac. R. Derewenda

Za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia  możemy wysłuchać konferencji i homilii ks. Franciszka Blachnickiego. Dostępne są nagrania z Radia Wolna Europa, z którym współpracował ks. Franciszek Blachnicki.

RWEStudio Nagrań “Prawda Wyzwolenie”

Audycja z cyklu “Listy do Polaków” (1). “W obliczu wyboru” – list ks. Franciszka Blachnickiego napisany w dniu 8.V.1984 r. Czyta autor listu.

RWEPanorama dnia – cz.130, 30.12.1981

Audycja pod red. A. Menharda. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie; korespondencja T. Michałowicz z Nowego Jorku – o sankcjach gospodarczych USA wobec Moskwy; korespondencja M. Morawskiego z Paryża – o nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Międzynarodówki socjalistycznej w związku z sytuacją w Polsce; fragm. wypowiedzi H.J. Wischniewskiego – wiceprzewodniczącego SPD – zachodnioniemieckiej partii socjaldemokratycznej – na temat posiedzenia Prezydium Międzynarodówki w Paryżu; korespondencja A. Ciosek z Nowego Jorku – o reakcji A. Haiga – amerykańskiego sekretarza stanu na sankcje gospodarcze wobec Związku Radzieckiego ogłoszone przez R. Reagana – prezydenta USA; komentarz nt. apelu P. Christi – w sprawie uwolnienia aresztowanych: Władysława Bartoszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego; słowa M. Rakowskiego – wicepremiera PRL ; informacje nt. ks. F. Blachnickiego – profesora KUL; tekst listu M.M. Skuzy – byłego więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskiej bezpieki – skierowanego do W. Jaruzelskiego.

RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1116), 07.12.1982

Ataki na ks. prof. Franciszka Blachnickiego” – komentarz pióra Piotra Jareckiego.

RWEOd suwerenności człowieka do suwerenności narodowej, 25.12.1982

Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej. Chrześcijański ruch wyzwolenia ks. prof. Franciszka Blachnickiego” – audycja Piotra Jareckiego.

RWEOd suwerenności człowieka do suwerenności narodowej, 25.12.1982

Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej. Chrześcijański ruch wyzwolenia ks. prof. Franciszka Blachnickiego” – audycja Piotra Jareckiego (dokończenie).

RWEW obliczu zbrodni. Testament ks. Jerzego, 11.01.1984

Przemówienie ks. Franciszka Blachnickiego wygłoszone podczas manifestacji żałobnej w dniu 1.XI.1984 r. przed polską ambasadą w Kolonii (czyta lektor).

RWEOpen Slot

Deklaracja Carlsbergska” – audycja omawiająca program działania Polaków w walce o suwerenność jednostki i suwerenność kraju, którego autorem jest Ojciec FranciszekBlachnicki – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel ośrodka, którego celem jest walka o wolność i godność człowieka. Program ten został zaprezentowany na specjalnym sympozjum w Karlsbergu w Niemczech Zachodnich w sierpniu 1982 roku i podpisany przez około 100 Polaków, którzy wspólnie zastanawiali się nad możliwościami wyjścia z sytuacji, w której Polska znalazła się po “zamachu grudniowym”.

RWEAudycja o ks. Franciszku Blachnickim, 25.12.1982

Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej” – fragmenty audycji Piotra Jareckiego – na temat sylwetki i działalności ks. Franciszka Blachnickiego i powstałej z jego inspiracji “Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów”.

RWEProgram specjalny, 28.10.1984

Transmisja mszy św. z Ośrodka Katolickiego w Carlsbergu. Mszę św. odprawia i kazanie wygłasza ks. Franciszek Blachnicki.

RWEWspomnienie o ks. prof. Franciszku Blachnickim, 17.04.1987

Audycja poświęcona zmarłemu ks. prof. Franciszkowi Blachnickiemu, promotorowi i inicjatorowi ruchu “Światło-Życie” w kraju i założycielowi Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów na emigracji. Wspomnienia: Jakuba Wolskiego; Piotra Kazimierczka i ks. Stanisława Ludwiczaka