KWC Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Ruch społeczny, mający na celu wyzwolenie człowieka z nałogów społecznych, zwłaszcza z alkoholizmu oraz z zakłamania i lęku, które niszczą godność ludzką oraz nie pozwalają człowiekowi urzeczywistnić siebie zgodnie ze swoim powołaniem.

KWC została zainicjowana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawili się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności papieża Jana Pawła II i pobłogosławiona przez niego podczas I pielgrzymki do Polski, 8 czerwca 1976 roku w Nowym Targu.