Lato 2014 w Centrum Ruchu

Zakończyły się trzy turnusy oaz wakacyjnych.

Podczas OŻK 2014 w Centrum Ruchu w Krościenku w pierwszym turnusie odbyły się cztery krótkie (pięciodniowe) oazy tematyczne: „Proca Dawida”-Potęga różańca, „Zbudować Namiot Spotkania”, „Zostań wspólnikiem Boga”, „Szkoła ewangelicznego alpinizmu”.

Były to liczne grupy, w których uczestnikami byli dorośli, studenci, a także całe rodziny z dziećmi.    W drugim i trzecim turnusie swoje rekolekcje przeżywało sześć oaz 15-dniowych: pierwszego i drugiego stopnia dla studentów, dorosłych i kleryków, w których uczestniczyli także oazowicze z Filipin i Chin. Po trzecim turnusie odbyła się jeszcze Oaza Rekolekcyjna Diakonii, na którą dotarło ponad 50 osób.

Tegoroczne wszystkie dni wspólnoty odbywały w deszczowej aurze; w drugim i trzecim turnusie Eucharystię celebrowano w Wieczerniku, a w pierwszym korzystaliśmy z gościny krościeńskiej parafii.

Tradycyjnie, mszy świętej podczas dnia wspólnoty przewodniczyli księża biskupi, w I turnusie – biskup Wiesław Lechowicz z Tarnowa, w II – biskup Adam Szal z Przemyśla oraz w III – biskup Jan Piotrowski, nowy biskup pomocniczy z Tarnowa.

Na Dzień Światła w II turnusie przyjechał jeszcze jeden biskup, a był nim bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

Podczas wakacji do Centrum Ruchu pielgrzymowały oazy z terenu Sądecczyzny, Podhala i Pienin; dotarły też oazy z dalszych stron, tj. z diecezji bielsko-żywieckiej, rzeszowskiej i przemyskiej.

Odwiedzili nas także liczni indywidualni goście i grupy pielgrzymkowe. Szczególnym motywem przyjazdu do Centrum było oczywiście nawiedzenie grobu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Diakonia Centrum na ten gorący czas jest wzmocniona wolontariuszami.  Wraz z nimi tworzy diakonię Oazy Wielkiej Nowa Jerozolima i zasadniczo posługuje w Krościenku. Osoby z Diakonii Oaz Wielkich docierają także z posługą jedności do wszystkich oaz w rejonie Pienin, Podhala i Sądecczyzny.

Wczoraj na Kopiej Górce zakończyło się Podsumowanie Oazy Żywego Kościoła 2014. Był to przede wszystkim czas dzielenia się owocami oaz wakacyjnych, i  uwielbienia Boga w Jego wielkich dziełach uczynionych w tym czasie.

A.R.