List jedności – Komunikat nr 5 – 2014/2015

1. NOWY MODERATOR GENERALNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Podczas 369. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski dokonano wyboru na sześcioletnią kadencję nowego Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie. Został nim ks. Marek Sędek z diecezji warszawsko-praskiej. Wyboru dokonano z trzech kandydatów, którzy zostali wyłonieni podczas VII Kongregacji DIAKONII, która odbyła się w Krościenku n. Dunajcem, 23 maja 2015 roku.

Nowego Moderatora polecamy opiece Niepokalanej Matki Kościoła, św. Jana Pawła II oraz sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Składamy Mu serdeczne gratulacje i życzymy wielu łask Bożych w nowej posłudze.

Bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie
Bp Adam Wodarczyk, Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej

2. NOWE CENTRALNE DIAKONIE SPECJALISTYCZNE

W dniu 25 kwietnia 2015 roku, po konsultacjach z Centralną Diakonią Jedności, mocą decyzji Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie zostały powołane dwie nowe centralne diakonie specjalistyczne: Centralna Diakonia Społeczna oraz Centralna Diakonia Miłosierdzia. Odpowiedzialność za Centralną Diakonię Społeczną została powierzona Mirosławie i Markowi Chmielewiczom z Bydgoszczy, a za Centralną Diakonię Miłosierdzia – Iwonie i Jackowi Wolskim z Lublina.

3. TECZKA OŻK 2015 – W mocy Ducha Świętego

Ważnym elementem wspomagającym formację wspólnot Ruchu Światło-Życie jest „Teczka roku”. Zawiera ona materiały, które należy wykorzystać zarówno podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych Żywego Kościoła, jak i w ramach pracy formacyjnej w ciągu roku. Pierwszymi odbiorcami „Teczki roku 2015” są moderatorzy i odpowiedzialni świeccy, którzy organizują i prowadzą rekolekcje oazowe, a także odpowiadają za formację roczną wspólnot oazowych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

Materiały umieszczone w „Teczce roku 2015” pozwolą nam przede wszystkim pogłębić treści związane z hasłem pracy rocznej „W mocy Ducha Świętego”, nawiązującego do hasła pracy rocznej sprzed czterdziestu lat, z roku formacyjnego 1975/1976, które brzmiało „Odnowa w Duchu Świętym”. Był to czas wielkiego otwarcia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i całego Ruchu Światło-Życie na dary Ducha Świętego, który zaowocował dynamicznym rozwojem wspólnot oazowych. Wydarzenia te zostały opisane w książce Małgorzaty i Marka Nowickich „Upili się młodym winem”.

Mając świadomość tamtych wydarzeń, chcemy również dzisiaj odkrywać Ducha Świętego działającego z mocą w ludzkich sercach, posyłającego z Dobrą Nowiną o Jezusie na krańce świata, udzielającego charyzmatów dla służby w Kościele, przynoszącego doświadczenie dziecięctwa Bożego, uwalniającego z lęku, uzdalniającego do modlitwy w Duchu i prawdzie, dającego poznanie grzechu, będącego źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.

Do grupy materiałów zawartych w „Teczce Roku 2015”, które przybliżą nam tematykę związaną z hasłem „W mocy Ducha Świętego” należą: Słowo programowe Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, materiały z XL Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (płyta CD i DVD), teksty źródłowe do studium tematu „W mocy Ducha Świętego” oraz wybór artykułów znanych polskich teologów dotyczących Ducha Świętego.

„Teczka Roku” zawiera również pozycję prezentującą wybrane materiały z sympozjum poświęconego myśli społecznej sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, które odbyło się 18 kwietnia 2015 r. w polskim Sejmie.

W „Teczce roku 2015” znalazły swoje miejsce także materiały dotyczące ks. Wojciecha Danielskiego, Siostry Jadwigi Skudro oraz zmarłego w styczniu tego roku animatora naszego Ruchu Grzegorza Mroczki.

Z racji trwającego roku życia konsekrowanego do tegorocznych materiałów została również dołączona książeczka dotycząca instytutów świeckich. Diakonia Społeczna przygotowała do „Teczki roku” materiały na wieczornice o tematyce patriotycznej, natomiast Diakonia Wyzwolenia udostępniła program „Nie piję, bo kocham” dotyczący społecznej akcji trzeźwościowej.

Treści zawarte w tych materiałach można przekazywać uczestnikom rekolekcji oazowych np. podczas pogodnych wieczorów w dniach rozważania tajemnic bolesnych. Należy je również wykorzystywać w pracy rocznej w roku formacyjnym 2015/2016.

Cenną pomocą w prowadzeniu tegorocznych rekolekcji będą przygotowane dla animatorów: „Niezbędnik animatora”, „Vademecum animatora modlitwy” oraz „Vademecum animatora muzycznego”, omawiające najważniejsze kwestie związane w prowadzeniem rekolekcji oazowych. „Teczka roku” zawiera również zeszyt z propozycjami piosenek dnia i śpiewów na Eucharystię na poszczególne stopnie Oazy Nowej Drogi i Oazy Nowego Życia.

W „Teczce roku 2015” znajdziemy również propozycje śpiewów na Dni Wspólnoty, z załączoną już tradycyjnie płytą CD zawierającą ich nagrania, oraz materiały na Godzinę Odpowiedzialności i Misji. Ujednolicenie propozycji śpiewów na Dzień Wspólnoty powinno dopomóc w przeżyciu piękna Eucharystii oraz daru jedności pośród różnorodności wspólnot oazowych. Dlatego proszę, aby animatorzy muzyczni poszczególnych grup rekolekcyjnych zapoznali się z tymi propozycjami i zadali sobie trud przygotowania uczestników oaz do liturgii Dnia Wspólnoty według przygotowanych propozycji śpiewów.

Wśród materiałów na tegoroczne Oazy Żywego Kościoła jak zawsze znajdują się „Uwagi dotyczące realizacji programu w oazach rekolekcyjnych OŻK 2015”; „Kalendarz liturgiczny OŻK 2015”; „Terminarz szczegółowy OŻK 2015”; „Pytania przygotowujące Podsumowanie OŻK 2015” oraz „Kalendarz pracy rocznej 2015/2016”.

Mam nadzieję, że materiały zawarte w „Teczce Roku 2015” przyczynią się do owocnego przeżywania hasła pracy rocznej „W mocy Ducha Świętego” podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych oraz w całym roku formacyjnym 2015/2016.

4. PODSUMOWANIE OŻK 2015

5. WPŁATY „OD UCZESTNIKA” NA POTRZEBY CENTRALNE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Bardzo dziękuję za wszystkie składane z tego tytułu ofiary, które umożliwiają funkcjonowanie centralnych ośrodków Ruchu. Stawka tej składki wynosi 14 zł. Wpłat „od uczestnika” dokonujemy na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D., nr 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360, a ewentualne wpłaty gotówkowe proszę przekazywać do Sekretariatu Moderatora Generalnego w Katowicach – zawsze z wyraźnym zaznaczeniem, że jest to wpłata „od uczestnika”.

6. INFORMACJE CENTRALNYCH DIAKONII SPECJALISTYCZNYCH

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Wzrost ilości członków Domowego Kościoła w Polsce:

 • obecnie 33 700 osób – w ciągu dwóch lat wzrost o ok. 5 tys. osób;
 • obecnie ponad 3 600 kręgów – w ciągu dwóch lat wzrost o ok. 400 kręgów;
 • obecnie ok. 14 500 osób uczestniczy w rekolekcjach – w ciągu dwóch lat wzrost o ok. 3 000 osób.

Wzrost członków Domowego Kościoła poza granicami Polski:

 • Europa Zachodnia – obecnie ok. 110 kręgów w kilku państwach (Austria, Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja); najwięcej kręgów – 54 – jest w Niemczech;
 • Czechy – 16 kręgów;
 • Słowacja – 45 kręgów;
 • Ukraina – 134 kręgi (w ostatnich dwóch latach przybyło 19 kręgów);
 • Kanada – 40 kręgów wśród Polonii;
 • Stany Zjednoczone – 25 kręgów wśród Polonii;
 • w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych powstają kręgi angielskojęzyczne;
 • pojedyncze kręgi w Kazachstanie;
 • wiele małżeństw mieszkających za granicami kraju pyta o międzynarodowe statuty Ruchu – umożliwiałoby to im jeszcze szybszy rozwój kręgów; z taką potrzebą zwracają się do tych małżeństw księża biskupi poszczególnych episkopatów.

Wokół „Zasad Domowego Kościoła”:

 • podczas podsumowania pracy w Koszalinie we wrześniu 2013 roku bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie przekazał odpowiedzialnym Domowego Kościoła nową wersję „Zasad DK”;
 • na prośbę kręgu centralnego umożliwiono złożenie spostrzeżeń do przedstawionej wersji „Zasad DK”, co w krótkim czasie uczyniono, zasięgając opinii członków Domowego Kościoła, przede wszystkim par odpowiedzialnych;
 • decyzją KEP została powołana Komisja ds. Ruchu Światło-Życie w składzie: abp Wiktor Skworc (metropolita katowicki), abp Stanisław Budzik (metropolita lubelski), bp Andrzej Jeż (ordynariusz tarnowski), bp Adam Szal (delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie) – zadaniem Komisji były spotkania z poszczególnymi podmiotami Ruchu w celu zbadania sytuacji w Ruchu;
 • przekazanie odpowiedzialnym Domowego Kościoła kolejnej, poprawionej wersji „Zasad DK” – bez uwzględnienia zdecydowanej większości propozycji przedstawionych przez odpowiedzialnych DK;
 • rozmowy odpowiedzialnych DK (pary krajowej, par filialnych i diecezjalnych) z księżmi biskupami większości diecezji polskich;
 • czerwiec 2014 r. – KEP zaleciła przyjęcie dwóch punktów propozycji zmian dotyczących wyborów odpowiedzialnych oraz moderatorów na poszczególnych szczeblach (zmiany w punkcie 33 i 34); pozostałe punkty „Zasad DK” pozostały bez zmian.

Zmiany odpowiedzialnych, wybranych zgodnie z nowym brzmieniem „Zasad Domowego Kościoła” w punkcie 33 i 34:

 • nowa para krajowa: Katarzyna i Paweł Maciejewscy
 • nowy moderator krajowy DK: ks. Tomasz Opaliński
 • nowe pary filialne:
  • filia śląska – Gabriela i Józef Sobczykowie
  • filia warszawska – Anna i Grzegorz Śliwowscy
  • filia lubelska – Bożena i Hubert Pietrasowie
  • filia poznańska – Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie.

Rozbudowa Centralnego Domu Domowego Kościoła w Krościenku przy ul. Jagiellońskiej 100 – dzięki ofiarności członków i przyjaciół Domowego Kościoła stan rozbudowy umożliwia zorganizowanie tegorocznych rekolekcji w obu budynkach.

Przygotowanie materiałów formacyjnych (w wersji studyjnej) – „Szkoła liturgiczno-rodzinna w Oazie Nowego Życia II stopnia dla rodzin. Podręcznik” oraz „Materiały uzupełniające do podręcznika «Oaza Nowego Życia II stopnia»”.

Nowe materiały formacyjne

Z radością informujemy, że ukazały się nowe materiały formacyjne na Oazę Nowego Życia II stopnia dla rodzin.
„Szkoła liturgiczno-rodzinna w Oazie Nowego Życia II stopnia dla rodzin. Podręcznik”.
II stopień Oazy Rodzin, oprócz wprowadzenia w biblijne podstawy inicjacji liturgicznej, wprowadza rodziny także w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu, a zwłaszcza liturgii domowej. Realizacji tego celu służy szkoła liturgiczno-rodzinna. Podejmuje ona również tematy służące pogłębieniu duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów.
Podręcznik zawiera także krótkie, kilkuminutowe wprowadzenia do liturgii Eucharystii.
Podręcznik może być materiałem wspomagającym formację małżeństw zaangażowanych w posługę diakonii liturgicznych oraz inspiracją do rozwoju umiłowania liturgii przez każdego członka DK.
„Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin. Materiały uzupełniające do podręcznika «Oaza Nowego Życia II stopnia»”.
Przygotowane opracowanie stanowi dodatek do Podręcznika „Oaza Nowego Życia II stopnia” autorstwa ks. F. Blachnickiego. Ma służyć pomocą w zorganizowaniu i przeprowadzeniu oazy II stopnia dla rodzin. Jest to materiał uzupełniający i nie zastępuje podstawowego podręcznika!
Niniejsza broszura wraz z podstawowym podręcznikiem Oazy Nowego Życia II stopnia oraz podręcznikiem „Szkoła liturgiczno-rodzinna w Oazie Nowego Życia II stopnia dla rodzin” stanowią komplet podstawowych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia oazy.
Materiały można nabywać w Centralnej Diakonii Słowa – cds@oaza.pl; tel. 32 280 85 45; 609 631 900.

Siostra Jadwiga Skudro. Materiały nie tylko na pogodny wieczór.

W tegorocznej teczce roku na rekolekcje wakacyjne znalazły się materiały o Siostrze Jadwidze Skudro – osobie, która z woli ks. F. Blachnickiego spełniła istotną rolę przy tworzeniu i rozwoju Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Powyższe materiały stanowią pomoc w przeprowadzeniu pogodnych wieczorów podczas rekolekcji Ruchu (szczególnie dla nieznającej siostry Jadwigi gałęzi młodzieżowej). Z uwagi na różne warunki, w których będą one organizowane, przygotowano trzy wersje: dwie multimedialne (z wykorzystaniem filmu i zdjęć) oraz jedną „tradycyjną”, w której podstawą będzie żywy przekaz osoby (osób) przeprowadzających pogodny wieczór.

Pozycja z teczki roku jest także dostępna w Wydawnictwie Światło-Życie (www.wydawnictwo-oaza.pl).

Ważne daty

Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła – 18-20 września 2015 r. – Góra Świętej Anny (diecezja opolska)
Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła – 15-17 stycznia 2016 r. – Skorzeszyce (diecezja kielecka)
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Kalisza – 21 maja 2016 r.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy, para krajowa Domowego Kościoła

Centralna Diakonia Formacji Diakonii

W skład CDFD wchodzą moderatorzy i sekretarki 6 filii

Filia krakowska: Ks. Paweł Płatek, Marta Wideł
Filia lubelska: Ks. Marek Andrzejuk, Anna Jóźwik (do sierpnia 2014 Ks. Marek Urban, Monika Wiatrowska)
Filia pelplińska: Ks. Zenon Pipka, Katarzyna Bublewicz
Filia poznańska: Ks. Adrian Put, S. Grażyna Łazor (do sierpnia 2013 Ks. Maciej Krulak, Urszula Pohl)
Filia śląska: Ks. Mariusz Foltyński, Anna Szot
Filia warszawska: Ks. Andrzej Pawlak, Anna Pełka

Odpowiedzialna za CDFD – Anna Pełka

Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Zadania: opracowywanie materiałów formacyjnych, organizacja DWDD, współpraca z parami filialnymi DK

Tematy DWDD:

 • jesień 2013: Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi
 • wiosna 2014: Wyzwania dla Ruchu Światło-Życie płynące z kanonizacji Jana Pawła II
 • jesień 2014: Współpraca ekumeniczna w ewangelizacji
 • wiosna 2015: Życie chrześcijańskie jako odpowiedź na Boże powołanie

Opracowywanie materiałów formacyjnych związanych z tematem roku

 • Konspekty do Dni Wspólnoty (2013/2014 i 2014/2015)
 • Konspekty do formacji permanentnej (w latach 2013 i 2014 materiały ORAE I i II stopnia opracowywał ks. Adam Wodarczyk)
 • Przygotowania materiałów na rok 2015/2016.

Przygotowanie błogosławienia animatorów

 • Centralna Oaza Matka 2013 i 2014

Przygotowanie błogosławienia członków DIAKONII

 • Centralna Oaza Matka 2013,
 • Podsumowanie OŻK 2013,
 • Kongregacja Odpowiedzialnych 2014,
 • Centralna Oaza Matka 2014,
 • Podsumowanie OŻK 2014,
 • Kongregacja Odpowiedzialnych 2014

Koordynacja ORD w filiach

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie

Liczba członków – 1980 (stan na 20 maja 2015); Przyjęcia od 1 maja 2013 r. – 193; Rezygnacje – 6.

Anna Pełka, Odpowiedzialna za CDFD

 Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych mediów.

 • Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.
 • Dzieła komunikowania społecznego istnieją we wszystkich diecezjach Polski i poza jej granicami, ale nie wszędzie, gdzie są one obecne, istnieje Diakonia Komunikowania Społecznego.
 • Diakonia systematycznie realizuje planowane wcześniej działania, związane z prowadzeniem serwisu oaza.pl i formacją członków diakonii.
  • Zakończone zostały prace nad nowym serwisem www.
  • Diakonia otrzymała własne subkonto w ramach Stowarzyszenia.
  • Przeprowadzone zostały prace modernizacyjne na serwerze oazowym.
  • Trwają prace przy tworzeniu obcojęzycznych stron – wizytówek Ruchu.
 • Zostały zorganizowane 2 oazy jedności (w 2014 i 2015 roku), oraz ORDKS w 2013 r.
  Planowana jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego w dniach 8-15 sierpnia 2015 r. w Szczecinie Golęcino. Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl. Szczegółowe informacje w zakładce Rekolekcje diakonijne na www.oaza.pl.

Ogólnopolskie dzieła komunikowania społecznego tworzone w ramach CDKS

 • oaza.pl: usługi związane z funkcjonowaniem wspólnego serwera oraz serwis oaza.pl (wraz z W Ruchu);
 • www.light-life.oaza.pl (angielskojęzyczna strona o Ruchu Światło-Życie).

Utrzymanie oaza.pl

Na serwerze oazowym znajdują się serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl.

Koszt utrzymania serwera i domeny jest pokrywany z:

 • wpłat „abonamentowych” z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego (przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200złrocznie dokonane przez wszystkich użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera);
 • wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat „abonamentowych”).

Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.

Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 5000 zł rocznie.

Od grudnia 2014 r. wszelkie wpłaty związane z utrzymaniem oaza.pl prosimy wpłacać na konto diakonii:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
77 1560 0013 2022 0180 3000 0019
tytuł przelewu: DKS – serwer (diecezja lub ośrodek)

Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS (www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe” (w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz Ruch.

Wiola i Michał Szepietowscy, Odpowiedzialni za CDKS

 Centralna Diakonia Miłosierdzia

Centralna Diakonia Miłosierdzia zaprasza na rekolekcje, które odbędą się w dniach 27-30 sierpnia 2015 r. w Krościenku n. Dunajcem (ul Jagiellońska 100).

Temat: Miłosierdzie – Droga, Prawda, Życie

Prowadzący ks. Krzysztof Stola

Zgłoszenia: Iwona i Jacek Wolscy, diak.mil@wp.pl

Iwona i Jacek Wolscy, Odpowiedzialni za CDMił

Centralna Diakonia Liturgiczna

 • Obecnie diakonię tworzą: dwóch prezbiterów, dwie pary małżeńskie z DK, pięć osób dorosłych, w tym jedna z INMK.
 • Spotkanie całego składu CDL odbyło się w dniu otwarcia Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze 2015 z udziałem ks. Stanisława Szczepańca – pierwszego moderatora CDL. Omówiono wówczas m.in. bieżące sprawy formacji liturgicznej w Polsce, wyzwania stojące przed formacją liturgiczną Ruchu, liturgiczne przygotowania do ŚDM w 2016 r. w Krakowie, sprawy związane
 • z organizacją pracy i składem diakonii (postulowano, by w jej skład z urzędu wchodzili przedstawiciele INMK, Kręgu Centralnego DK oraz IFPL), kwestie finansowe diakonii, strona internetowa diakonii: www.oaza.pl/cdl (tu są zawarte zarówno najnowsze – np. nowe opracowania na Triduum Paschalne, jak i najstarsze materiały liturgiczne RŚŻ, np. Biuletyny Odnowy Liturgii, Teczki KDSL).
 • W tym czasie odbyły się:
  • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej w Krościenku n. Dunajcem w sierpniu 2013 r.
  • Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej w Warszawie i w Laskach pod Warszawą „Charyzmat liturgii Ruchu Światło-Życie 50 lat po ogłoszeniu Konstytucji o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II” w grudniu 2013 r.
  • Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej w Krakowie w październiku 2014 r.
 • CDL organizowała liturgiczne przygotowania corocznych spotkań Ruchu: Centralnej Oazy Matki, Kongregacji Odpowiedzialnych, Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności.
 • Przedstawiciele CDL uczestniczą w spotkania DWDD we wszystkich filiach (spotkania w grupach diakonijnych czasem są łączone).
 • Toczą się prace nad nową redakcją opracowania: „Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i służby liturgicznej”.
 • Członkowie CDL uczestniczyli w dorocznych spotkaniach Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu w 2013, 2014 r. (zawsze była to obecność czynna, np. poprzez przygotowanie komentarzy liturgicznych, modlitwy wiernych, podejmowanie funkcji liturgicznych, prezentowanie materiałów i doświadczeń Ruchu – zarówno w dyskusjach, jak i w referatach).
 • W ostatnim okresie najwięcej pracy było związanej z przygotowaniem materiałów do Teczek Roku 2013, 2014 i na ŚDM 2016 r. (w tym: Projekt Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie zasad przygotowywania liturgii w czasie Światowych Dni Młodych w 2016 r.). Stale uaktualniane są ceremoniały Kongregacji Odpowiedzialnych i Krościenka.

Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za CDL

 Centralna Diakonia Modlitwy

Odpowiedzialni w CDM

Obecnie w skład CDM wchodzą: Dorota Domańska odpowiedzialna za CDM, ks. Ryszard Nowak, Joanna Raś – odpowiedzialni za coroczne KODA DM, Aleksander Bańka – Odpowiedzialny za Centrum Duchowości w Tychach, Jacek Harazin odpowiedzialny za stronę internetową CDM, IDM, oraz Forum Biblijne, o. Waldemar Korba OFMCap – organizujący coroczne ORAM, oraz sześciu przedstawicieli poszczególnych filii. Obecnie są to: filia lubelska: Agnieszka Hanc, filia warszawska: Magda Murawska, filia pelplińska: ks. Marek Modzelewski, filia śląska: Karolina Uniejewska, filia poznańska: Anna Bystrek, filia małopolska: Piotr Milówka

Odpowiedzialny za redakcję E-Siloe Łukasz Boruc, profil CDM na Facebooku – Sebastian Nowok.

Bieżąca posługa

W Centralnej Diakonii Modlitwy wypracowana została w miarę stała forma spotkań. Członkowie CDM regularnie spotykają się z przedstawicielami diecezjalnych i zakonnych Diakonii Modlitwy gromadzącymi się dwa razy w roku w ramach DWDD. Do zadań tych osób należy m.in. utrzymywanie kontaktu z odpowiedzialnymi w diecezjach i dbałość o przepływ informacji. To zapewnia jedność i uczestnictwo w pełnej wizji całego Ruchu. Frekwencja na tych spotkaniach jest różna.

Pragnąc zachować jedność ze wszystkimi środowiskami modlitewnymi Ruchu Światło-Życie w Polsce, jako członkowie Centralnej Diakonii Modlitwy zachęcamy nadal do delegowania z każdej diecezji osoby, która będzie znakiem takiej jedności, dbając o obecność na spotkaniach Diakonii Modlitwy w ramach DWDD w filiach a także w miarę możliwości także na OM CDM.

Oazy Modlitwy CDM organizowane są w cyklu wiosennym i jesiennym. W tym czasie odbyły się:

 • 8-10.03.2013 – temat: „Narodzić się na nowo” prowadziła Diecezjalna Diakonia Modlitwy z Katowic.
 • 15-17.11.2013 – temat: „I wyleję Ducha mego na wszelkie ciało” Jl 3,1– prowadzony przez odpowiedzialnego za Centrum Duchowości w Tychach dr hab. Aleksandra Bańkę.
 • 28-30.03.2014 – temat: Evangelii Gaudium.Praktyczne narzędzia modlitwy i ewangelizacji – projekt JESUS.NET itp”. – prowadzili Bogusława i Henryk Królowie z Wisły.
 • 17-19.10.2014 – temat: „Wędrówki Bożymi Górami: Synaj-Tabor-Golgota” – prowadził ks. Ryszard Nowak
 • 30.04-2.05.2015 – temat: „Dary duchowe” – prowadzony przez odpowiedzialnego za Centrum Duchowości w Tychach dr hab. Aleksandra Bańkę.

Relacje z poszczególnych Oaz Modlitwy znajdują się na stronie www.oaz.pl/cdm

Jednym z owoców spotkań organizowanych w ramach Centralnej Diakonii Modlitwy jest Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. W ramach działalności ośrodka organizowane różne spotkania i działania formacyjne m.in. Seminaria Odnowy Wiary.. W tym czasie jak zwykle odbyły się Tyskie Wieczory Uwielbienia, gromadzące ponad 7 tys. osób na każdym spotkaniu.

 • XXIII TWU – 23.X. 2013 r. – „Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona” (2 Krl 19,31b)
 • XXIV TWU – 15.02.2014 r. – „Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego” Mk 10,21a
 • XXV TWU – 14.03.2014 r. – „ W Duchu Świętym się módlcie (…), oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Jud 20-21)
 • XXVI TWU – 4.10.2014 r. – „Król królujących i Pan panujących (…): Jemu cześć i moc wiekuista! Amen” (1 Tym 6, 15b-16)
 • XXVII – 31.01.2015 r. – „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę” (Mk 1,22)

Szczegóły dotyczące działalności Centrum można odnaleźć na stronie www.centrumduchowosci.pl

Niezależnie od działalności Centrum Duchowości, Centralna Diakonia Modlitwy przede wszystkim czuwała nad nurtem modlitewnym Ruchu w całej Polsce, poprzez służbę modlitewną, poprzez kontakt ze wspólnotami Ruchu Światło-Życie, a także prowadzenie modlitwy w ramach ogólnopolskich spotkań Ruchu (Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Modlitwy) oraz prowadzenie rekolekcji specjalistycznych (KODA-DM oraz ORAM). Członkowie Centralnej Diakonii Modlitwy podejmowali również posługę modlitewną przez następujące formy zaangażowania: przygotowanie i prowadzenie Oaz Modlitwy i Wieczorów Uwielbienia, spotkania modlitewne, posługę w rekolekcjach, formacje animatorów modlitwy, prowadzenie Seminariów Odnowy Wiary, współpracę z kapłani egzorcystami, posługę modlitwą wstawienniczą, prowadzenie szkół modlitwy, modlitwę nieustanną w powierzanych intencjach.

Pomocna w tym względzie jest strona internetowa Centralnej Diakonii Modlitwy (www.oaza.pl/cdm), która proponuje cenne materiały z zakresu życia duchowego i służy też jako ważny kanał przepływu informacji.
W roku 2014 by usprawnić przekaz informacji powstała również strona CDM na FB.

Redagowany był List Do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych – Siloe, w formie elektronicznej jako E-Siloe Zamieszczane tam teksty i materiały służą pomocą dla diakonii modlitwy oraz inspirują do indywidualnej pracy nad rozwojem i pogłębieniem życia duchowego

Formacja permanentna Diakonii Modlitwy

Wykorzystujemy materiały przygotowane przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii dla formacji diakonii oraz teksty z corocznej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu. Korzystamy także z archiwalnych numerów „Siloe – listu do wspólnot i grup modlitewnych”, w których znajduje się bogaty zbiór tekstów traktujących
o duchowości i życiu modlitwy. Każda Diecezjalna Diakonia Modlitwy, działając w sobie dobrze znanym środowisku, rozeznaje czego potrzebuje i jaki aspekt formacji ma aktualnie zagłębiać.

 • Forum biblijne. W ramach tej działalności dokonującej się pod patronatem CDM w czasie od maja 2013 r. rozważyliśmy Księgi Psalmów, Hioba, Judyty, Estery, Rut. 13 stycznia 2015 zakończyliśmy rozważanie Księgi Mądrości i Mądrości Syracha. Obecnie po raz kolejny rozważamy Ewangelie.
  W trakcie trwania Forum można podzielić się przemyśleniami na stronie www.czytamybiblie.pl.
 • Został dopracowany i na nowo wydany w roku 2014 – podręcznik KODA_DM.
 • Internetowa Diakonia Modlitwy (IDM) to wspólnota ludzi, którzy modlą się w powierzonych im intencjach. Intencje pochodzą ze SKRZYNKI INTENCJI, która działa na stronie Centralnej Diakonii Modlitwy. Na stronie trzeba się zarejestrować by przez 2 tygodnie omadlać podane intencje. Cykl rejestracji ponownie po upływie tego czasu należy powtórzyć. Inicjatywę IDM w tej chwili przejęły bardziej Diecezjalne Diakonie Modlitwy. W wymiarze centralnym działa ona obecnie w dużo mniejszym zakresie.
 • Cykliczna realizacja programów w TV
  Poprzez osoby zaangażowane w CDM z archidiecezji katowickiej od lat realizowane są religijne nagrania telewizyjne, które poza emisją w TV ŚTM cyklicznie trafiają do odbiorców poprzez media społecznościowe.

Planowane terminy wydarzeń CDM

Jesienna Oaza Modlitwy odbędzie się w Warszawie. Pochylimy się nadal nad tematem roku: W mocy Ducha Świętego. W rozważaniach poprowadzi nas dr hab. Aleksander Bańka, odpowiedzialny za Centrum Duchowości Ruchu Światło – Życie w Tychach.

Rekolekcje KODA DM. 

ORAM XIII – „Nic bez nas i nic bez łaski” 

ORAM X – Posługa modlitwy w Nowej Ewangelizacji parafii

vPerspektywa działań CDM

W perspektywie członkowie CDM planują w pierwszej kolejności utrzymać obecny poziom realizowania posługi. W najbliższym okresie wewnątrz CDM podjęta zostanie dyskusja, co do dalszego kształtu wydawanego E-Siloe i sposobu jego dystrybuowania, a także szkół modlitwy w podręcznikach na rekolekcje.
Z nowych inicjatyw będących w toku to: zacieśnienie współpracy pomiędzy Centralną Diakonią Modlitwy
a Centralną Diakonią Muzyczną czego najbliższych tygodniach efektem mają być nagrania radiowe
i telewizyjne spotkania z pieśniami i modlitwą.

Dorota Domańska, Odpowiedzialna za CDM

Centralna Diakonia Muzyczna

Członkowie Centralnej Diakonii Muzycznej i odpowiedzialni za filie

Marcin Łęczycki – odpowiedzialny; ks. Bartosz Zygmunt – Moderator katowickiego ośrodka liturgicznego Ruchu Światło-Życie; Anna i Radosław Hałasowie – członkowie CDMuz – odpowiedzialni za filię lubelską; Arkadiusz Szymczyk – członek CDMuz – odpowiedzialny za filię śląską; Bernard Wojtasiewicz – członek CDMuz – odpowiedzialny za filię warszawską; ks. Łukasz Parniewski – członek CDMuz – odpowiedzialny za filię poznańską; Dorota Łęczycka – członek CDMuz; Patryk Celebański – odpowiedzialny za filię małopolską; Anna Kilanowska – odpowiedzialna za filię pelplińską.

Oazy Jedności Diakonii Muzycznej

W latach 2013–2015 odbyły się dwie Oazy Jedności Diakonii Muzycznej:

 • 14-16 marca 2014 r. w Krościenku nad Dunajcem. W Centrum Ruchu spotkała się grupa animatorów muzycznych. Spotkanie miało charakter warsztatowo-dyskusyjny. Oprócz dużej ilości śpiewu zawiązały się grupy przygotowujące pieśni na wakacyjne Dni Wspólnoty 2014 oraz redagujące materiały pomocnicze dla animatorów muzycznych.
 • 6-8 marca 2014 r. w Zduńskiej Woli. Tematem wiodącym była posługa animatora muzycznego w czasie spotkań modlitewnych. W czasie spotkania zaprezentowano projekt „Vademecum animatora muzycznego”.

Rekolekcje KAMUZO

 • Odbywają się regularnie wg różnych programów. Najbardziej znane to KAMUZO organizowane i prowadzone przez Ośrodek Liturgiczny. Rekolekcje, prowadzone przez ks. Bartosza Zygmunta wraz z współpracownikami i członkami centralnej diakonii muzycznej prowadzone są w drugiej połowie sierpnia w Brennej Leśnicy.
 • KAMUZO w Turośni Kościelnej – pierwsze odbyło się w 2014 roku. W tym roku w sierpniu odbędzie się kolejne. Rekolekcje prowadzą m.in. członkowie CDMuz.

Posługa muzyczna w czasie spotkań centralnych.

W latach 2013-2015 oparta była o diecezjalne diakonie muzyczne. Posługę muzyczną w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych i COM-u podjęły diakonie diecezjalne diecezji: siedleckiej, katowickiej, rzeszowskiej, białostockiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i częstochowskiej.

Piosenka roku:

Centralna Diakonia Muzyczna zajmuje się techniczną realizacją ogłaszanego przez moderatora generalnego konkursu na piosenkę roku. W roku 2014 – do konkursu zgłoszono 14 propozycji , natomiast do konkursu ogłoszonego w 2015 roku zostało zgłoszonych 27 piosenek. Wybrane piosenki zgłoszone do konkursu w tym roku zostały dołączone do śpiewnika na Dni Wspólnoty i opublikowane na stronach CD Muz.

Materiały wypracowane przez Centralną Diakonię Muzyczną:

 • „Śpiewajmy Panu z radością” – propozycje pieśni i piosenek dnia na poszczególne dni oaz rekolekcyjnych I, II i III stopnia – materiał dołączony do teczki roku 2014 – opublikowany również na stronach centralnej diakonii muzycznej
 • Śpiewniki na Dni Wspólnoty 2013, 2014, 2015 – śpiewniki proponujące śpiewy na Eucharystię Dni Wspólnoty Oaz Rekolekcyjnych – dołączane wraz z nagraniami do teczek roku i publikowane na stronach centralnej diakonii muzycznej
 • „Vademecum Animatora Muzycznego” – praktyczny poradnik mający pomóc w duchowym i technicznym przygotowaniu się do służby na oazie – teczka roku 2015 i strona centralnej diakonii muzycznej

Materiały w opracowaniu:

 • „Posługa animatora muzycznego w czasie spotkań modlitewnych” – jak przygotować się i służyć na spotkaniach modlitewnych
 • „Propozycje pieśni i piosenek dnia dla Oaz Rekolekcyjnych OND I-III”

Nagrania:

Podstawowe melodie do Liturgii Godzin – nagrania melodii wezwań, hymnów, antyfon, psalmodii, responsoriów i próśb na poszczególne okresy Roku Liturgicznego. Nagranie ma charakter prezentacji wybranych melodii. Premiera: czerwiec 2015.

Nad czym pracujemy

 • Centralna Diakonia Muzyczne przygotowuje nagrania Liturgii Godzin na Triduum Paschalne.
 • „Akatyst ku czci Ducha Świętego” – projekt śpiewnika i nagrania płyty z Akatystem realizowany wraz z zespołem Agapetos. Planowana premiera: wrzesień 2015 r.
 • Nagrania nowszych i mniej znanych pieśni zawartych w śpiewniku „Exsultate Deo” – plan realizowany przez trzy diecezjalne diakonie muzyczne . Planowana premiera: 2016 rok.
 • ŚDM 2016 – przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Obecnie do wakacji trwa zbieranie pieśni i piosenek. We wrześniu 2015 chcemy ruszyć z opracowaniem (aranżacją) piosenek.

Strona Centralnej Diakonii Muzycznej

http://www.cdmuz.pl – strona zawiera podstawowe informacje związane z działaniami CD Muz. Można z niej pobrać materiały, pomoce, nuty i śpiewniki diakonii centralnej.

Marcin Łęczycki, Odpowiedzialny za CDMuz

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

I.  CDOR:

1Skład osobowy: 4 kapłanów; 2 osoby konsekrowane (INMK); 6 małżeństw; 2 osoby dorosłe (jedna
z DK i jedna z oazy dorosłych).

2.  Spotkania CDOR: podczas OJDOR (2 razy w roku); podczas KO; spotkania zadaniowe według potrzeb i kompetencji.

3.  Zadania i posługa CDOR:

 1. DWDD (delegaci w poszczególnych filiach)
 2. Troska o wakacyjne Dni Wspólnoty w oazach wielkich i w diecezjach w Polsce
 3. BANK WOLNYCH MIEJSC
 4. Praca nad ‘Niezbędnikiem” – aktualizacja
 5. Przygotowanie rekolekcji kapłańskich – listopad 2015.

II. FORMACJA DIAKONII DIECEZJALNYCH:
Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (2 razy w roku).

 1. Uczestnicy OJDOR

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 19 diecezji i 2 zgromadzeń zakonnych. Największa grupa uczestników OJDOR to przedstawiciele DK. W kilku diecezjach DOR to przedstawiciele wszystkich stanów, wspólna praca i koordynacja zadań. Są też diecezje, w których organizowanie rekolekcji pozostaje bądź w gestii tylko moderatorów diecezjalnych, w gestii par diecezjalnych lub jest puszczone na żywioł – każdy organizuje co chce, kiedy chce i jak chce. Na to świeccy uczestnicy OJDOR nie mają wpływu.

 1. Formacja
  1. Jest to czas odczytywania myśli Założyciela, dotyczącej charyzmatu oazy rekolekcyjnej, poszczególnych punktów dnia a także podejmowanie spraw tzw. logistycznych.
  2. „Jest sprawą zasadniczej wagi, aby moderatorzy, animatorzy i pozostali członkowie diakonii oazy rekolekcyjnej mieli w sobie jasną, całościową i zwartą wizję celu pracy formacyjnej oazy danego typu i stopnia. Muszą oni w swojej świadomości posiadać precyzyjną odpowiedź na pytania: jakie prawdy i wartości chcą przekazać, czy zaproponować uczest­nikom oazy; do jakiego kroku lub decyzji, do jakiego etapu rozwoju nowego życia ewangelicznego chcą ich doprowadzić czy podprowadzić”. (Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki)
  3. Zarysowanie wizji oazy rekolekcyjnej. Zespół animatorów i odpowiedzialnych oazy może przy jego pomocy wypracować, utrwalić i pogłębić w sobie tę konieczną wizję, oczywiście w oparciu
   o własne doświadczenia zdobyte już na „oazowej” drodze.
   • Miejsce Oazy Nowego Życia wszystkich stopni i stanów w całokształcie systemu formacyjnego Ruchu Światło-Życie;
   • Formacyjne „punkty ciężkości” oazy w aspekcie biblij­nym i teologicznym.
   • Symbole ONŻ wszystkich stopni, w których wyraża się jej idea przewodnia.

3. Tematyka spotkań OJDOR 2014-2015

W latach 2013-1015 odbyło się 5 spotkań. Szczegóły zamieszczono w poniższej tabeli.

OJDOR

4. CDOR w Internecie:

  1. Profil na Facebooku „Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych”
  2. Strona internetowa https://www.oaza.pl/cdor/
  3. Lista mailingowa

 

OŻK 2015 OAZY WAKACYJNE

 1. Prosimy moderatorów diecezjalnych i zakonnych o jak najszybsze (najpóźniej do 20 czerwca) nadesłanie do CDOR formularzy OŻK 2015 (w wersji elektronicznej – w Wordzie). Prośba dotyczy moderatorów, którzy jeszcze tego nie zrobili.
  • Zgłoszenie Oaz Wielkich,
  • Zgłoszenie punktów oazowych w diecezji
  • Zgłoszenie punktów oazowych na Podhalu
  • Zgłoszenie wolnych miejsc w oazach (https://www.oaza.pl/cdor/index.php/bank-wolnych-miejsc).

W formularzach prosimy o podanie kontaktu do moderatorów poszczególnych oaz.

 1. Prosimy także o dokładne informacje, gdzie na terenie diecezji (lub w innym miejscu) będą odbywały się dni wspólnoty i kto jest za nie odpowiedzialny (kontakt do moderatora Oazy Wielkiej).
 2. W przededniu rekolekcji zachęcamy do przestudiowania materiałów dotyczących Oazy Wielkiej, zamieszczonych w Komunikacie Moderatora Generalnego nr 4 – 2014-2015: „Oaza Wielka – znak jedności w Duchu Świętym”.
 3. Zachęcamy do wyposażenia odpowiedzialnych za poszczególne oazy wakacyjne wszystkich stanów w „NIEZBĘDNIK OAZY REKOLEKCYJNEJ”, dostępny na www.oaza.pl/cdor.
 4. Przypominamy o zgłaszaniu do Kurii Diecezjalnych oaz organizowanych gościnnie na terenie danej diecezji.

 

OŻK 2015 – ANIMATORZY I WOLONTARIUSZE – POSŁUGA W OAZACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM RUCHU NA KOPIEJ GÓRCE

 1. Bardzo prosimy moderatorów diecezjalnych i moderatorów wspólnot studenckich o większą odpowiedzialność za osoby przysyłane na oazy w Centrum i znalezienie dla nich dobrych animatorów. Są diecezje, z których zgłosiło się ok. 30 uczestników, i do takiej grupy posłano tylko jednego animatora.
 2. Oazy organizowane przez Centrum (nie tylko w Krościenku, ale i w Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie) są zwykle punktem odniesienia dla dalszej drogi formacyjnej studentów, kleryków, osób dorosłych. Dlatego też staramy się o wierności charyzmatowi Ruchu, o ciągłość tradycji, ale jednocześnie szukamy nowych dróg dotarcia do człowieka, aby przekazać mu skarb wiary żywej i konsekwentnej. Nie lękamy się stawiać wymagań posługującym w oazach, bo wiemy, że chodzi o dobro konkretnego człowieka. By móc przekazać życie, trzeba je na co dzień praktykować. Aby dzielić się drogą chrześcijańskiego wzrostu, trzeba ją najpierw przebyć, bez skrótów i pominięć.
 3. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zaprasza animatorów grup, animatorów muzycznych i liturgicznych, którzy chcieliby posługiwać w rekolekcjach letnich odbywających się w Krościenku: I°, II°, KODA, ORD, rekolekcje tematyczne (studenci, klerycy, dorośli) oraz organizowanych w Częstochowie, Krakowie i Wrocławiu (III°).

Zapraszamy tych, którzy mają odwagę, radość z chrześcijańskiego życia, solidne podstawy formacyjne (formacja podstawowa i aktualne zaangażowanie w Ruchu, KWC oraz zgoda moderatora diecezjalnego lub moderatora prowincji – skierowanie w karcie animatora), są kreatywni i otwarci na ludzi i posługę.

4. Braki personalne:

–      MODERATORZY:

 • OST i OD I st. – turnus wrześniowy (1-17.09)
 • OST i OD II st. – turnus wrześniowy (1-17.09)

–      ANIMATORZY

Brakuje animatorów grup, animatorów liturgicznych, muzycznych na wszystkie oazy. W tym roku zgłosiło się bardzo wielu studentów i osób dorosłych, natomiast znikoma jest ilość zgłoszonych animatorów.

–      WOLONTARIUSZE DO POSŁUGI W DIAKONII CENTRUM – wszystkie turnusy: zakrystia, sekretariat, kuchnia.

 OJDOR – Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Grażyna Miąsik, Odpowiedzialna za CDOR

Centralna Diakonia Wyzwolenia

Zadania i inicjatywy jakie były podejmowane przez CDW (2013–2015)

 • Zorganizowanie XXXIII Pielgrzymki do Krakowa 28 września 2013 r. oraz XXXIV Pielgrzymki KWC do Katowic 27 września 2014 r.
 • Współpraca z Zespołem Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczymy w sesjach wiosennych i jesiennych ZAT oraz w sympozjach specjalistycznych. Zawsze rozprowadzamy materiały KWC wśród diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości.
 • Współpraca z PARPA. Dzięki dotacji wydajemy 3 numery Eleuterii rocznie, czwarty jest drukowany własnym nakładem finansowym (stała współpraca od 1999 r.). W 2013 r. skończyliśmy trzyletni projekt na „Eleuterię” i złożyliśmy projekt na następne 3 lata. Niestety z przyczyn formalnych projekt nie został przyjęty. W 2014 r. zostały wydane dwa numery jeden ze środków własnych (temat Wesela bezalkoholowe) drugi przy pomocy jednorazowego wsparcia z PARPA. W 2014 r. złożyliśmy wniosek na trzy lata (2015-2016) i tym razem wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Wydany został już pierwszy numer w tym roku.
 • Prowadzenie strony internetowej (www.kwc.oaza.pl)
 • Na stronie wwww.kwc.oaza.pl działa skrzynka modlitewna podziękowań i próśb, oraz Pochodnie Gedeona – osoby które modlą się w w/w intencjach.
 • Ukończyliśmy pracę nad dostosowaniem rekolekcji Ewangelia Wyzwolenia do formuły weekendowej. Zostały przeprowadzone pilotażowe rekolekcje z Diakonią KWC z Rychwałdu (kwiecień 2015). Program został bardzo dobrze odebrany.
 • Przygotowanie Nabożeństwa Odpowiedzialności i misji na Dzień Wspólnoty.
 • Stanica Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku prowadzi korespondencję indywidualną oraz rozmowy telefoniczne z osobami z KWC lub chcącymi dowiedzieć się czegoś o Krucjacie. Prowadzi wysyłkę materiałów KWC i pisma „Eleuteria” prenumeratorom oraz systematycznie zgłaszającym się do Stanicy członkom KWC. Przygotowała podczas Dni Wspólnoty na Kopiej Górce nabożeństwa Odpowiedzialności i misji. Osoby z CDW prowadzą we wszystkich turnusach zajęcia w oazach różnego typu przygotowujące do włączenia się do KWC. Podczas wszystkich turnusów na Kopiej Górce przystępuje do KWC ok. 1000 członków i kandydatów KWC. Każdego dnia wpływają również deklaracje przysyłane drogą pocztową, wszystkie systematycznie odsyłane są do diecezji. Coraz więcej deklaracji otrzymujemy z zagranicy.
 • Rekolekcje i kursy dla osób uzależnionych i ich rodzin w ośrodku w Katowicach. W Ośrodku posługuje na co dzień Moderator KWC ks. Wojciech Ignasiak.
 • Prowadzenie rekolekcje tematycznych o KWC dla Domowego Kościoła
 • Prowadzenie ORDW Częstochowa, Łódź, Szczecin, Licheń, Rychwałd.
 • Współprowadzenie rekolekcji KWC w Przemyślu.
 • Przygotowanie Konferencji KWC w Niepokalanowie Lasku (czerwiec 2013). Obecne były Diakonia Wyzwolenia i Diakonia Życia. Przybyło ok 80 osób z kilkunastu diecezji. Przygotowanie IX Konferencji KWC w Częstochowie (12-14 czerwca 2015).
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami DW w terenie (telefony, korespondencja email).
 • Konto KWC na Facebooku (ponad 6 tys. sympatyków) pozwala na znalezienie kontaktów z osobami, z którymi nawiązaliśmy współpracę merytoryczną. Założyliśmy również konto Eleuteria (ok. 350 sympatyków).
 • Stała obecność na DWDD w prawie wszystkich filiach.
 • Przygotowanie programu formacyjnego dla Diakonii Wyzwolenia na rok 2013/14/15 (materiały na stronie www.kwc.oaza.pl)
 • Opracowaliśmy płytę „Wolę być” rozważania o wolności.
 • Szerzenie idei Krucjaty za granicą: Słowacja (Sympozjum w Lewoczy), Białoruś (stała modlitwa przy krzyżu Krucjaty), USA, Kanada, Niemcy (spotkanie z członkami KWC w Hamburgu), Ukraina (jesienna pielgrzymka KWC).
 • Prowadzimy zajęcia specjalistyczne w Instytucie Pastoralno Liturgicznym na KUL w Lublinie

Jako CDW staramy się aktualizować myśl Założyciela do dzisiejszych wyzwań. Obserwujemy nowe przestrzenie dla działań KWC i próbujemy na nie odpowiadać. Widzimy większą potrzebę wspierania członków KWC na zachodzie Europy.

Co dwa, trzy miesiące odbywają się spotkania CDW (modlitwa, rozeznawanie i Agapa)

Skład CDW: ks Wojciech Ignasiak moderator KWC i CDW; ks Mirosław Żak; ks. Robert Grohs; Stanisława Orzeł; Katarzyna Owczarek; Hubert Czapla; ks. Maciej Krulak (pomoc w redagowaniu Eleuterii, Nabożeństw oraz programu formacyjnego dla DW).

Ks. Wojciech Ignasiak, Moderator Centralnej Diakonii Wyzwolenia i KWC

Centralna Diakonia Życia

Diakonia Życia działa w 37 diecezjach, z czego w 30 diecezjach odbywają się spotkania formacyjne członków diakonii.

Diakonia Życia w Ruchu Światło-Życie:

 1. Rekolekcje prowadzone przez DŻ:
  • dla młodzieży o darze płci oraz spotkania w miłości i czystości
  • dla narzeczonych
  • dla par oczekujących na narodzenie dziecka
  • dla małżeństw bezdzietnych
  • dla rodziców po stracie dziecka
  • dla osób rozważających rodzicielstwo zastępcze
  • dla kapłanów
 1. Prowadzimy również warsztaty:
  • naturalnego planowania rodzin
  • poświęcone problemowi homoseksualizmu
 1. Organizujemy kursy dla prelegentów podejmujących posługę wygłaszania konferencji.
 2. Redagujemy artykuły na powyższe tematy w pismach oazowych „Oaza” i „Wieczernik”.
 3. W czasie rekolekcji letnich prowadzimy prelekcje dotyczące płciowości, miłości, etyki pożycia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa odpowiednio przygotowane dla oaz rodzin, młodzieżowych i studenckich.
 4. Wydrukowaliśmy 20.000 naklejek tzw. „stópek” i 56.000 zakładek o tematyce pro-life. Będą one rozdawane członkom naszego Ruchu, którzy zadeklarują się przykleić je w widocznym miejscu jako wyraz świadectwa opowiedzenia za się za życiem ludzkim od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
 5. Formacja członków Diakonii Życia jest realizowana podczas Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia oraz Oazy Jedności Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia

Diakonia Życia w świecie:

Wydarzenie współtworzone bądź, w których uczestniczyły struktury diecezjalne lub Centralna Diakonia Życia:

 1. Dzień Dziecka Utraconego – obchodzony 15 października.
 2. Uratuj Świętego – nowenna w dn. 16-25 marca w intencji dzieci, których życie zagrożone jest aborcją.
 3. Dzień Świętości Życia – w dn. 25 marca.
 4. Marsze dla Życia
 5. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Prowadzimy również poradnictwo rodzinne, kursy naturalnego planowania rodziny, kursy przedmałżeńskie, wykłady, zajęcia i lekcje w szkołach.

Diakonia Życia w internecie:

 1. Lista mailingowa Vitalis
 2. Profil na Facebooku „Centralna Diakonia Życia”
 3. Strona internetowa https://www.oaza.pl/cdz/
 4. Comiesięczny biuletyn CDŻ skierowany do wszystkich członków Ruchu.

Najbliższe wydarzenia:

 1. Apelujemy do moderatorów i organizatorów oaz wakacyjnych: uwzględnijcie w programie oazy konferencje z tematyki Diakonii Życia i zaproście osoby posługujące w naszej diakonii. Nie zapominajcie, że uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje nie tylko usłyszeć w co wierzyć, ale również jak żyć.
 2. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia w dniach 7-16 sierpnia 2015 r. w Turnie koło Białobrzegów. Zapraszamy wszystkich członków naszego Ruchu (małżeństwa przynajmniej po I stopniu Oazy Rodzin oraz młodzież lub dorosłych po ukończeniu formacji podstawowej) do atrakcyjnego miejsca w lesie, nad rzeką, z kajakami… Szczegóły https://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/ordz.html.

Dorota i Łukasz Kozyrowie, Odpowiedzialni za CDŻ

7. SŁOWO KOŃCOWE 

Przesyłając ten Komunikat dziękuję za wszelkie dobro doświadczone od Boga i ludzi w czasie mojej ośmioletniej posługi Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie i proszę o pamięć w modlitwie.

Komunikat wysyłam w dniu wyboru nowego Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, piątego następcy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Życzę ks. Markowi Sędkowi mocy Ducha Świętego w nowej posłudze. Niech Niepokalana, Matka Kościoła, św. Jan Paweł II i sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wypraszają Mu wszystkie potrzebne dary w nowej, ważnej dla Kościoła posłudze!

Niech Bóg będzie uwielbiony!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!
Niepokalana, Matko Kościoła, módl się za nami!
Św. Janie Pawle Wielki, módl się za nami!
Sługo Boży ks. Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

Pan z Wami!

 Bp Adam Wodarczyk