List nowego biskupa delegata

Koszalin, 20.11.2017

Kochana Wspólnoto Ruchu Światło-Życie!

W dniu 13 października 2017 (100-lecie Objawień Fatimskich) w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (tutaj wykładowcą był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki) zostałem powołany na Delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie, na pierwszą pięcioletnią kadencję. Okoliczności wyboru pomagają mi odczytać znaki, że to „sprawa” Matki Bożej i Sługi Bożego ks. Blachnickiego, więc pozostaje mi pokornie podziękować Panu Bogu za tę misję i prosić miłosiernego Pana przez wstawiennictwo Niepokalanej o potrzebne łaski do gorliwego wypełniania powierzonych zadań. W tej sytuacji jeszcze dobitniej brzmią słowa wypowiedziane przez ks. Franciszka: „Charyzmat jako powołanie jest jednocześnie skierowaniem na drogę diakonii, czyli służby. Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć”.

Jakie jest pierwsze skojarzenie z nazwiskiem „Blachnicki”? Oaza. Słuszne i niesłuszne. Słuszne – bo rzeczywiście temu dziełu poświęcił swoją działalność duszpasterską. Niesłuszne – bo jego życie i doświadczenie Boga było znacznie bogatsze. Był jednym z tych szaleńców Boga, którzy wsłuchani w Jego głos idą za nim bez względu na okoliczności. Niewątpliwie wyprzedził swój czas i ponosił tego konsekwencje. Tak o ks. Blachnickim, ówczesnym wykładowcy KUL (Instytut Teologii Pastoralnej) wypowiedział się ks. dr Wiesław Wilk: „W 1968 roku byłem słuchaczem jego wykładów. Mimo swej wybitnej umysłowości, działalność ks. Blachnickiego nie zamknęła się w sferze nauki. Był przede wszystkim charyzmatycznym duszpasterzem. W 1963 roku ks. Blachnicki, przy pomocy Kurii Diecezjalnej, zakupił dom w Krościenku na tzw. Kopiej Górce. Wykorzystał istniejącą obok kaplicę Dobrego Pasterza i tak rozpoczęło się wielkie dzieło rekolekcji oazowych rozwijające się z roku na rok w potężny Ruch Żywego Kościoła, później Ruch Światło-Życie, w którym znajdowała swe pogłębienie duchowe przede wszystkim młodzież, ale później także studenci, rodziny, klerycy, kapłani”.

Na początku tej posługi pragnę skierować na ręce GENERALNEGO MODERATORA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE  KS. MARKA SĘDKA list łączności duchowej do Członków Ruchu Światło-Życie. Dziękuję Panu Bogu za kolejny rok formacyjny pod hasłem: „Sługa Niepokalanej”. Dziękuję Niepokalanej Matce Kościoła za opiekę nad Ruchem i za błogosławione owoce tegorocznej pracy. Pragnę podziękować Wszystkim Oazowiczom za wierne podążanie drogą charyzmatu Założyciela i zaangażowanie w radosne głoszenie Ewangelii.

Dziękuję serdecznie kapłanom za wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych na drodze życia Ewangelią i pokazywanie, jak być bliżej Pana Boga. Składam wdzięczne Bóg zapłać za posługę kapłańską na różnych płaszczyznach.

Dziękuję serdecznie Osobom Życia Konsekrowanego, posługującym w Ruchu i na rzecz Ruchu, za współpracę i dzielenie się radością z przeżywania na co dzień powołania według rad ewangelicznych.

Proszę Was, kochani Oazowicze, o wsparcie i nieustającą modlitwę przez cały czas trwania mojej posługi jako delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Osobiście ogarniam całym sercem i modlitwą Was wszystkich, Siostry i Bracia, Oazowa Wspólnoto. Z serca błogosławię.

 

Szczęść Boże!
Z wyrazami szacunku
† Krzysztof Włodarczyk
biskup pomocniczy